Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose minister Whiteman: Zorginstituten uit hun krachten gegroeid

VRIJDAG, 02 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Op Curaçao zijn verschillende verzorgingstehuizen uit hun krachten gegroeid. In deze bewoordingen reageert minister Bernard ‘Ben’ Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) op de financiële problemen waarmee verschillende verzorgings- en bejaardeninstellingen op het eiland te maken hebben. Volgens de minister zijn er door de jaren heen door toepassing van nieuwe criteria veel mensen onnodig in tehuizen opgenomen.

De minister reageert met zijn uitspraken op de financiële problemen waarmee tal van verzorginginstellingen op het eiland te maken hebben. Dit heeft ervoor gezorgd dat deze instellingen grote moeite hebben hun personeel uit te betalen. Volgens Whiteman zijn er twee redenen aan te dragen die tot deze problemen hebben geleid. Op de eerste plaats zijn er veel mensen onnodig in bejaardentehuizen opgenomen, zonder dat hiermee rekening is gehouden met de gevolgen voor de mensen zelf. De minister noemde in dit verband ouderen die jarenlang thuis hebben gewoond en dan in een nieuwe omgeving komen te zitten en er dan fors op achteruit gaan. Deze instituten worden groter en gaan meer eisen van de Curaçaose samenleving. Op een bepaald moment wordt het dan onbetaalbaar.”

De andere reden ligt volgens de minister bij de manier waarop de wet: Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) in de praktijk wordt gebruikt, waardoor personen die feitelijk niet onder deze wet vallen, hier toch voor in aanmerking komen. Normaal gesproken dient een indicatiecommissie hierover een advies uit te brengen. Hierin zitten een arts, verpleger en een sociaal werker. Maar in de afgelopen jaren werd deze commissie opgeheven en vervangen door een zorgzwaartemeting. Hierdoor kwamen mensen die om feitelijk sociale redenen in een instituut werden opgenomen, maar waar door de jaren heen een zorgzwaartementing op werd toegepast, in aanmerking voor vergoeding door de AVBZ. De verschillende aanvragen hebben tot de eerdergenoemde problemen geleid, aldus de minister.

“De AVBZ maakt nergens melding van een zorgzwaartemening. In de wet staat duidelijk vermeld welke categorieën patiënten voor vergoeding in aanmerking komen. Ook reguleert een speciale commissie wie wel of niet in aanmerking komt. De indicatiecommissie. Je kan zwaar zorgbehoeftig zijn, maar thuis is het goed geregeld, of aan de andere kant licht zorgbehoeftig zijn, maar je thuis in een onveilige en zelfs gevaarlijke situatie bevinden, waardoor je moet worden opgenomen. Dit kan alleen besloten worden aan de hand van richtlijnen van de indicatiecommissie”, aldus de minister.

Volgens Whiteman heeft de indicatiecommissie, sinds de instelling van de AVBZ, nooit de kans gekregen om optimaal te functioneren. Ze werd zelfs opgeheven met alle gevolgen van dien, aldus de minister gisteren. Dit heeft ertoe geleid dat veel instanties nu in de problemen zijn, omdat de criteria nu anders worden toegepast. Onder Whiteman is besloten om de indicatiecommissie, conform de wet, nu weer in te stellen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top