Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose minister Whiteman trekt zich niets aan van advies overheidsaccountantsbureau over basisverzekering ziektekosten

VRIJDAG, 02 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Minister Bernard ‘Ben’ Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) zet het reparatietraject met betrekking tot de basisverzekering ziektekosten (bvz) door. Tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers (RvM) stelde Whiteman dat hij niet een jaar zal wachten, zoals overheidaccountant Soab voorstelt, om de benodigde reparaties aan de wet door te voeren.

In haar advies aan Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) stelt Soab dat het beter is om de bvz een volledig jaar te laten functioneren, voordat er werk wordt gemaakt van de reparatiewet. Maar gisteren kondigde de minster aan dat hij niet van plan is om dit advies op te volgen. Hij kondigde gisteren weer twee maatregelen aan die zullen worden toegevoegd aan vier eerdere reparatiemaatregelen met betrekking tot de bvz.

Whiteman had al eerder melding gemaakt van het vergoeden van melk voor pasgeborenen, ziekentransport, brillen en tandheelkundige zorg voor minder- en onvermogenden en gepensioneerden met een inkomen onder de 3500 gulden, maar ook het onderbrengen van gezagdragers bij de bvz. Hier komt nu een maatregel bij om te voorkomen dat personen die onder de bvz vallen een dubbele premie moeten betalen. Dit gebeurt voornamelijk bij voormalige Eilandsraadsleden, die nog steeds politiek actief zijn. Afgesproken is dat de minister van Financiën hiervoor een instructie zal geven aan de Ontvanger.

Ook komt er een maatregel om te voorkomen dat buitenlanders zonder premie te betalen onder de bvz zullen vallen. Het gebeurt nu dat een grote groep buitenlanders zonder inkomen geen bvz-premie betaalt, terwijl er ook een andere categorie buitenlanders is die bij aankomst op het eiland, om voor een werkvergunning in aanmerking te komen een privé-verzekering aanvroeg, maar nadat zij hun vergunning hebben gekregen, deze verzekering opzeggen om zo onder de bvz te vallen. “Dit is niet waar de bvz voor was bedoeld. Wij hadden een serieus financieel probleem dat moest worden aangepakt, naast het feit dat de zorg voor de bestaande groep moest worden gegarandeerd. Het was niet de bedoeling om extra populatie aan te trekken, die bovendien ook geen premie betaalt. De verandering gaat er nu van uit dat alleen buitenlanders die hier naar toe komen om te werken, zich hier legaal bevinden en die de premie betalen, onder de bvz kunnen vallen.”

Hiernaast maakt Whiteman zich ook sterk voor een verlaging van de bvz-premie die gepensioneerden op dit moment moeten betalen. Deze bedraagt op dit moment 10 procent voor gepensioneerden met een inkomen van meer dan 1000 gulden per maand. Iedereen met een inkomen van minder dan 1000 gulden per maand hoeft de inkomensafhankelijke premie niet te betalen. De minister stelt op dit moment bezig te zijn met exercities om de premieverlaging mogelijk te maken. Dit heeft prioriteit, omdat ouderen veel voor het eiland hebben gedaan, aldus de minister.

Whiteman gaf verder aan dat de reparatievoorstellen op korte termijn voor accordering naar de RvM gestuurd zullen worden.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top