Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose minister Van der Horst werkt aan College Bescherming Persoonsgegevens

27 AUGUST 2013

Willemstad – Er wordt op dit moment gewerkt aan het oprichten van een College Bescherming Persoonsgegevens. Dat heeft minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Etienne van der Horst laten we- ten in antwoord op vragen van PAIS. Fractievoorzitter Alex Rosaria stelde in juni de vraag of er gewerkt wordt aan de oprichting van zo’n college.

,,Ja, er is een project in uitvoering dat mede uit Usona-middelen wordt gefinancierd”, zo laat Van der Horst weten. Tijdens dit project moe- ten de leden van het college worden benoemd, de formatie moet worden bepaald, de werkproces- sen beschreven, personeel van het secretariaat moet geworven, getraind en opgeleid worden.

Dit alles moet rond 1 oktober geïnstalleerd worden, hoopt de minister. ,,Het is de bedoeling om tegelijk de inwerkingtreding van de landsverordening bij landsbesluit te regelen”, aldus Van der Horst. De minister antwoordt ontkennend op de vraag van Rosaria of er is begroot voor een college. In de eerstvolgende suppletoire begroting moet dit alsnog gedaan worden voor een structurele financiering van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Van der Horst meent dat het instellen van dit college een positieve impact op de economie kan hebben. ,,Met name bij data- centra, banken en dergelijke waar de consument veel waarde hecht aan het waarborgen van diens privacy.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top