Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose minister Jardim: Premier Basisverzekering Ziektekosten niet omhoog

7 SEPTEMBER 2013

Willemstad – De premie voor de basisverzekering ziektekosten (bvz) zal volgend jaar niet met 1 procent stijgen. Dat is verzekerd door de minister van Financiën, José Jardim, tijdens het Statendebat deze week over dit onderwerp.

Hij wees erop dat het in het oorspronkelijke wetsvoorstel, in- gediend door de regering Schotte (MFK), de bedoeling was de premie elk jaar met 1 procent te laten stijgen. ,,Dit is nu van de baan”, aldus Jardim. Over de macro-economische effecten stelt de minister dat er toentertijd een moeilijke keuze gemaakt moest worden tussen niets doen met als consequentie dat na verloop van tijd mensen niet meer verzekerd zouden zijn of geen pensioen meer zouden kunnen ontvangen en maatregelen nemen die ook macro-economische effecten hebben, maar wel de zorg en het pensioen garandeert.

Jardim: ,,We moeten dan wel kijken naar het totaalpakket van maatregelen. Berekend is dat als we niets zouden doen er een economische krimp zijn van 6 tot 7 procent, terwijl er nu voorspeld is dat dit 1,7 pro- cent zal zijn in 2013.” Om de ge- pensioneerden tegemoet te komen zijn twee opties berekend. De ene optie is om de premie te verlagen met 1 procent. Dan zal de premie van de actieven moeten stijgen met 0,5 procent. De andere optie is om de premie van de actieven op te trekken met 1 procent, waarbij de premie van de gepensioneerden kan dalen met 2,2 procent.

Dit plan kan overigens alleen als daar ook de herstructurering van het overheidsapparaat tegenover staat, aldus Jardim. ,,We kunnen bezuinigen op personeel en dan voornamelijk het natuurlijke verloop daarvan, met het verbeteren van de automatisering (IT) en ook de centrale huisvesting is belangrijk om kosten te laten afnemen.”

Flankerend beleid in de maak

Vanuit het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Wel- zijn (Soaw), wordt volgens de minister Jean-Marie Francisca (PS) gewerkt aan een voorstel om een gliding scale (glijdende schaal) in te voeren waarbij de minstbedeelden minder premie betalen en de meer draagkrachtigen meer. Dit plan is bij- na klaar en zal eerdaags aangeboden worden en met terugwerkende kracht van toepassing worden. ,,Het gaat hier niet al- leen om gepensioneerden, maar ook weduwen en wezen en andere zwakkeren in de samenleving”, aldus Francisca in de Staten. Het vormt onderdeel van een totaal pakket van het sociale vangnet ofwel het flankerend beleid. Zo wordt er nu ook aan een voorstel gewerkt om minvermogenden een lager tarief voor water en elektriciteit te laten betalen.

Het meerdere moet bijbetaald worden uit de subsidiepot van Soaw. Om dit te bewerkstelligen worden op dit moment de gesubsidieerde instellingen onder de loep genomen. Francisca: ,,Veredelde hobbyclubjes moeten we elimineren, evenals instellingen die een teveel aan overhead hebben.”  Daarnaast is het ministerie Soaw bezig met een wijkproject Flankerend beleid in de  maak waarbij de gepensioneerden uit hun isolement gehaald worden en meer gaan participeren.

Verder worden naast eigen Soaw-projecten ook de armoedebestrijdingsprojecten van de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (Amfo) door de overheid gefinancierd. Minister Whiteman heeft nog gewezen op de andere maatregelen om de kosten in de gezondheidszorg te laten afnemen en gewezen op het medicijnenbeleid waarbij het gebruik van generieke medicijnen gestimuleerd wordt en gekeken wordt naar het invoeren van een tendersysteem.

Ook wordt het beleid met betrekking tot zieken- huiskosten en kosten voor medisch specialisten geëvalueerd evenals de kosten voor verpleeg- huizen. Met betrekking tot de tandartsen meldt Whiteman dat er met enkele al overeenkom- sten gesloten zijn met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

,,Er zal eerdaags een lijst komen van tandartsen waar bvz-verzekerden zich kunnen inschrijven. Er zal bovendien weer fluor aan het water toegevoegd worden om cariës tegen te gaan. Ook de tandartsbus zal weer de scholen bezoeken en tegelijkertijd in de wijk van de school patiënten behandelen.” Tot slot wil de minister het ‘primary health care project’ weer nieuw leven inblazen. Dit project had een positief effect op het probleem van suikerziekte.

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top