Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose minister Jardim: Geen tweede suppletoire begroting 2013

VRIJDAG, 23 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Er zal geen tweede suppletoire begroting, conform de landsverordening comptabiliteit worden opgemaakt. Dat maakt minister van Financiën José Jardim, bekend aan de Staten.

“De regering heeft geopteerd om de wijzigingen in een nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2013 te verwerken”, aldus de minister. Deze zal uiterlijk in de eerste week van september worden aangeboden. De Staten hebben de behandeling van de eerste suppletoire begroting 2013 nog niet afgerond.

Snel

Oppositiepartij PAR wil zo spoedig mogelijk een vergadering van de financiële commissie en van de commissie van sociale ontwikkeling en arbeid, zo valt te lezen in twee brieven van Zita Jesus-Leito, gericht aan de respectievelijke voorzitters van deze Statencommissies, Glenn Sulvaran en Jaime Cordoba (PS). Volgens Jesus-Leito is er tijdens de behandeling van de begroting 2013 afgesproken dat er maandelijkse bijeenkomsten zouden zijn met de respectievelijke ministers, José Jardim en Jeanne-Marie Francisca (PS). Dit is slechts eenmaal gebeurd.

Met Francisca wil de PAR praten over het flankerend beleid bij de aov-wetgeving en dat van de basisverzekering ziektekosten (bvz). Met Jardim moet er volgens Jesus-Leito worden gepraat over de stappen die hij heeft genomen op het terrein van de overheidsfinanciën, over de controle op de uitgaven en om zich te verzekeren of de overheid daadwerkelijk haar inkomsten int. De PAR vindt het belangrijk om het te blijven monitoren, tevens aan de hand van het onlangs gepubliceerde financiële verslag van het derde kwartaal van dit jaar.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top