Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose medisch specialisten opgeroepen voor fraudezaak

13 SEPTEMBER 2013

Willemstad – De fraude- zaak tegen de chirurgen Michel Berry en Patrick Fa Si Oen zal binnenkort beginnen. De medisch specialisten zijn inmiddels opgeroepen door het Medisch Tuchtcollege. Advertentie Fraudezaak begint binnenkort  De twee medisch specialisten worden verdacht van fraude en vervalsing van medische dossiers en operatiekamerlijsten op basis waarvan ook valselijk financieel is gedeclareerd. Toenmalig Inspecteur voor de Gezondheidszorg Jan Huurman deed op 12 april aangifte tegen de twee chirurgen.

Wanneer de zaak precies zal worden behandeld, kan pers- rechter Mauritsz de Kort van het Gerecht in Eerste Aanleg niet aangeven.  ,,Wettelijk is bepaald dat de behandeling in principe niet openbaar is, waardoor de rol ook niet bekend wordt gemaakt. Ik kan u derhalve niet berichten op welke datum precies de behandeling van deze zaak zal plaatsvinden. Wel kan ik u berichten dat de betrokken partijen intussen zijn opgeroepen.”

In eerste instantie deed Huur- man aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM).  Woordvoerder Norman Serphos van het OM laat weten dat aan de inspectie is meegedeeld dat het OM de zaak niet aanhangig zou maken maar dat er eerst door het Medisch Tuchtcollege een uitspraak gedaan moest worden. Daarop is door de inspectie alsnog bij het Medisch Tuchtcollege (MTC) een klacht ingediend.  ,,De procedure die in tuchtzaken wordt gevolgd, is de volgende: eerst krijgt de aangeklaagde een termijn van twee maanden voor het indienen van een verweerschrift, vervolgens wordt er een mondelinge behandeling gepland en 4 weken daarna wordt uitspraak gedaan”, aldus De Kort.

Ook voor de uitspraken geldt dat die in beginsel niet openbaar zijn, tenzij om redenen van algemeen belang in de uitspraak van het MTC publicatie wordt bevolen, zo stelt de persrechter.  In februari dit jaar stelde de inspectie al te zijn gestuit op fraude. Toenmalig inspecteur Huurman begon een nader onderzoek, samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB is als gedupeerde – want er lijkt structureel en al enige jaren, ten minste sinds 2009, vals te zijn gedeclareerd – begonnen met het terugvorderen van te veel betaalde uitkeringen.

Ook individuele patiënten zijn het slachtoffer; zij zouden namelijk contant hebben moeten afrekenen.  Op die manier werd dubbel geïncasseerd. Dit gebeurde onder andere met maagverkleiningsoperaties in verband met overgewicht. Dat wordt niet zo- maar toegestaan, maar daar gaat een langdurige en zorgvuldige procedure aan vooraf.  Iemand die werd afgewezen na toetsing of niet langer wilde wachten, kon toch bij deze specialisten terecht die dan daarvoor cash wilden afrekenen, maar op de OK-lijst (operatiekamerlijst) stond een andere operatiesoort die werd gedeclareerd bij de sociale verzekeraar.

Met behulp van SVB-gegevens zijn vergelijkingen gemaakt van patiënten- dossiers en OK-lijsten van het ziekenhuis.  De inspectie stuitte in eerste instantie op een geval van één frauderende specialist, Jeannouel van Leeuwen.  Deze heeft, geconfronteerd met de fraude, zwart op wit toegegeven en is gaan terugbetalen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top