Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose korpsleiding moet gewelddadige politie-optredens aanpakken

WOENSDAG, 21 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Voormalig hoofdagent van het Korps Politie Nederlandse Antillen (KPNA), Roland ‘Ronchi’ Marlin, is zeer bezorgd over de gewelddadige politie-optredens die nog steeds regelmatig plaatsvinden. Hij roept de leiding van het Korps Politie Curaçao (KPC) op om deze situatie zo spoedig mogelijk aan te pakken.

Marlin betreurt het dat de politie-optredens van tegenwoordig, net als twee decennia eerder, nog niet met de tijd zijn meegegaan. Hij wijst hierbij op een brief die hij in 1993 naar de toenmalige minister van Justitie Suzy Römer heeft gestuurd, als reactie op een voorval waarbij een vreemdeling zwaar werd mishandeld door enkele agenten. In die brief, die toen ook naar korpschef Winsley Tweeboom is gestuurd, geeft hij de mogelijke oorzaak van gewelddadig politie-optreden aan en de mogelijke oplossingen om het steeds stijgende aantal gevallen de kop in te drukken. Marlin maakte toen al duidelijk aan de leiding en aan de regering dat bij- of nascholing van de agenten urgent is.

Marlin is een agent die veel straatervaring heeft opgedaan. Het viel hem toen al op dat, wanneer agenten in groepsverband op patrouille gaan en geconfronteerd worden met conflictsituaties, ze steeds sneller overgaan tot gewelddadig optreden. “Ze nemen de tijd niet om af te wegen of dergelijk optreden het gewenste resultaat zal opleveren of rechtvaardig is.”

De agenten wordt echter al tijdens hun opleiding geleerd wat het verschil is tussen recht en onrecht, maar toch komen deze misstanden regelmatig voor. Tijdens zijn werk als agent, hoorde Marlin diverse redenen waarom de agenten meedoen aan deze misstanden. Zo zijn er enkelen die hun collega niet in de steek willen laten. Anderen willen een onbeschoft figuur die er al lang om vraagt, een lesje leren. Sommige agenten dwingen respect af door gewelddadig op te treden en anderen vinden het gewoon leuk om even los te gaan. Er zijn ook agenten die het niet erg vinden als het om een ‘choller’ gaat of een brutale persoon, aldus Marlin.

De voormalige hoofdagent van KPNA is tegen deze motieven voor hardhandig optreden. “Twee decennia geleden was het ook moeilijk op straat voor de agenten. Er heerste toen al geen respect voor de politie.”

Het geweld dat bij hardhandig optreden gebruikt dient te worden heeft echter beperkingen, aldus Marlin. Daarom moet de korpsleiding ingrijpen en ervoor zorgen dat de agenten bijgeschoold worden ten aanzien van hun optreden tegenover het publiek. In de cursussen die gegeven worden, moeten onder andere de uitdaging door het publiek aan de orde komen, het gezamenlijk optreden tijdens het uitoefenen van gerechtvaardigd geweld en de paraatheid tegenover het gebruik van (wapen)geweld tegen de politie.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top