Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose huishoudens met vrouw aan het hoofd vaker arm

26-08-2013

CURAÇAO – De laagste inkomensklasse tot en met 1000 gulden per maand bestaat voor bijna 66 procent uit huishoudens met een vrouw aan het hoofd. 41 Procent van de huishoudens met een vrouwelijk hoofd heeft een inkomen tot 2000 gulden per maand. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gezinnen met een vrouw aan het hoofd zijn dus oververtegenwoordigd in de lagere inkomensklassen. Bij huishoudens met een man aan het hoofd beschikt 22 procent (6.687) over een inkomen van 2000 gulden of minder.

Gemiddeld inkomen
In 2011 heeft 14 procent (7.767) van alle huishoudens een inkomen van 1000 gulden of minder per maand; 16 procent (8.728 huishoudens) beschikt over een inkomen van 1000 tot en met 2000 gulden per maand. Het aandeel huishoudens met een huishoudinkomen boven de 10.000 gulden per maand is 12 procent (6.594). Het gemiddelde van alle huishoudinkomens bedraagt 5.332 gulden per maand. Het gemiddelde huishoudinkomen is afhankelijk van de huishoudgrootte en het aantal personen in een huishouden dat een inkomen heeft. Vergeleken met het gemiddelde huishoudinkomen in 2001 (gecorrigeerd voor inflatie) is dit een stijging van 9,4 procent.

Gezinshoofd
Huishoudens met een man aan het hoofd hebben een gemiddeld huishoudinkomen van 6.389 gulden per maand. Bij huishoudens met een vrouw aan het hoofd is het gemiddeld huishoudinkomen 3.981 gulden per maand. Dat is bijna 40 procent lager. Op basis van de inkomensgegevens uit de Census bestudeert het CBS op korte termijn de ontwikkeling van de inkomensverdeling tussen 2001 en 2011.

Bron: Versgeperst, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top