Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose gevangenis werkt aan eisen van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering (CPT)

16 SEPTEMBER 2013

Willemstad – Het project ongediertebestrijding is nog steeds niet van start gegaan in de strafgevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK).  In de achtste voortgangsrapportage staat: ,,Het project heeft als doel om enerzijds de hygiëne te kunnen garanderen in de gevangenis, waarmee tegemoet ge- komen wordt aan de CPT-eisen, en anderzijds om vernieling van materiaal aan kabels (door bijvoorbeeld ratten, red.) tegen te gaan.

De Hygiënecommissie is nog niet geïnstalleerd aangezien er eerst een beleidsplan wordt geschreven. Wanneer dit beleidsplan is vastgesteld zal de hygiënecommissie ook worden opgezet.”  Het is een van de projecten binnen SDKK die gerealiseerd moet worden om te voldoen aan de normen van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT).  In de achtste rapportage over de voortgang worden verschillende CPT-projecten genoemd. Zo is er de aanleg van het intercomsysteem.

Uitgelegd wordt dat het antennesysteem noodzakelijk is opdat de onnodige en zelf gefabriceerde antennes kunnen worden verwijderd alsook de geïmproviseerde bekabeling.  Ondertussen zijn alle intercoms aangesloten en is het wachten op slechts de installatie van enkele switchkasten waarna het systeem operationeel is. ,,Er wordt aan een instructie gewerkt waarmee aan zowel gedetineerden als medewerkers uitgelegd wordt waarvoor deze intercoms zijn en wanneer deze te gebruiken zijn”, aldus de rapportage. Verwacht wordt dat de switches Advertentie rond 15 september in gebruik kunnen worden genomen.

Ten aanzien van de sanitaire voorzieningen staat: ,,In de straf- cellen en celblokken 1 en 2 zijn de sanitaire voorzieningen gerepareerd en functioneren zoals deze bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit punt voldoet aan de CPT-normen. Het gaat hier om het ‘waterproject deel 1’. Voor het goed kunnen opzetten van het ‘Waterproject 2’ wordt een Terms of Reference geschreven. Er wordt al een inventarisatie gemaakt van sanitaire producten voor de inrichting.

Er is in dit kader ook een uitvoeringsplan opgesteld om de situatie van de strafafdeling (Cachot) aanzienlijk te verbeteren. Het project is inmiddels in uitvoering maar heeft wel vertraging opgelopen. Zo staat in de zesde rapportage: ,,Als gevolg van een niet goed op elkaar afgestemde uitvoering door de diverse aannemers en leveranciers is het project nog niet afgerond.

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top