Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose farmacie in de problemen

27 SEPTEMBER 2013

Willemstad – De regering bereikt met haar beleid om de medicijnkosten te verlagen een averechts effect, waardoor er niet alleen juist duurdere merken op de markt komen, maar er ook nog eens schaarste ontstaat aan bepaalde medicijnen. Dat wordt gesteld door Peter van Leeuwen, de voornaamste leverancier van generieke medicijnen.

Over het algemeen wordt het de importeurs van farmaceutische producten moeilijk gemaakt, maar vooral de importeurs van generieke medicijnen kunnen het niet bolwerken met het maximum van 20 procent waarmee zij de inkoopprijzen mogen verhogen. De kosten van de importeurs – zoals de opslag, die aan een bepaalde temperatuur moet voldoen, en het transport – die door deze 20 procent gdekt moeten worden – blijven namelijk even hoog.

De gevolgen zijn niet alleen dat de bedrijven moeten bezuinigen omdat de omzetten drastisch dalen, erger nog is dat de regering er een averechts doel mee bereikt: in plaats van dat er meer generieke medicijnen op de markt komen en de zorg- kosten hiermee verlaagd worden, zijn er steeds min- der generieke medicijnen beschikbaar en verdwijnen er zelfs medicijnen van de markt. Peter van Leeuwen zag de omzet binnen zijn bedrijf dalen met 45 procent.

Van Leeuwen: ,,Er zijn verschillende knelpunten. Een daarvan is dat als je 20 procent berekent op een duur medicijn, de inkomsten daarvan de kosten nog wel kunnen dekken, maar bij gelijkblijvende kosten is deze 20 procent op een goedkoop medicijn niet rendabel. Het oude percentage van 37 procent is door de overheid verlaagd naar 20 procent, maar ook de inkoopprijzen van generieke medicijnen zijn veel lager, waardoor de importeurs van deze generieke medicijnen dus dubbel geraakt worden.”

Koers euro pijnpunt

Van Leeuwen vervolgt: ,,Een tweede pijnpunt is de koers van de euro. De regering heeft toegezegd de prijzen aan te passen door over een periode een gemiddelde te berekenen, maar dat is geen goede regeling, want je koopt nu eenmaal op een bepaalde dag in, tegen een bepaal- de koers. Een gemiddelde kan dan lager uitvallen waardoor je verlies lijdt op je import.

Een derde pijnpunt is de registratie van medicijnen. Je kan je voorstellen dat het voor de importeurs financieel nog haalbaar is als het assortiment aan geneesmiddelen groter is. Maar bij de registratie komt zoveel papierwerk kijken, dat het een half jaar duurt voordat dit rond is. In de praktijk kan het soms twee jaar duren.”

De eurokoers speelt ook andere importeurs van merkmedicijnen parten. Verder wordt gesteld dat de maximumprijzen die vastgesteld zijn via de Prijzenverordening niet snel genoeg aangepast worden waardoor inkoop soms uitblijft of vertraagd wordt en bepaalde middelen, al dan niet tijdelijk, niet verkrijgbaar zijn. Bovendien hanteert de regering via het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) andere prijzen dan bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die alleen het goedkoopste medicijn vergoedt.

Verder blijkt dat er veel generieke medicijnen uit India geïmporteerd worden waarvan soms niet duidelijk is hoe betrouwbaar de informatie over de samenstelling op de bijsluiter is. Niet dat alle medicijnen uit India slecht zijn, maar de controle erop, vooral in het land van herkomst, is niet helemaal waterdicht, zo wordt door een lid van de vereniging van geneesmiddelen importeurs (VIPP) uit de doeken gedaan.

,,Een ding is een feit, bij de nieuwe maatregelen is ook vastgesteld dat na een half jaar zou worden geëvalueerd. Dat is nog steeds niet gebeurd ondanks herhaaldelijk vragen van de VIPP bij de overheid hier- voor”, aldus Petra Bekaert, voorzitter van de VIPP.

Apothekers  ook ontevreden

Ook de Vereniging van Apothekers Eigenaren (VAE) stelt dat de 1 gulden receptregelvergoeding (rrv) onvoldoende is om van rond te komen. ,,Dit tarief dateert van 1999 en is nimmer geïndexeerd; bovendien waren er in het verleden verschillende tarieven voor bijvoorbeeld PP-patiënten, verzekerden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV). Uiteindelijk kwam dit gunstiger uit dan het nu geüniformeerde tarief van 1 gulden”, aldus Shaheen Elhage, voorzitter van de VAE.

De apothekers werken momenteel aan een oplossing met een speciaal ingestelde tarievencommissie met een accountant aangeleverd door de regering, een accountant voor de VAE en een onafhankelijke accountant. Deze commissie zal volgende week vrijdag de stand van zaken bespreken. Het rapport zal uiteindelijk aan de minister worden voorgelegd. In december 2012 heeft Van Leeuwen een brandbrief gestuurd aan het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en de huidige minister Ben Whiteman waarin de pijnpunten aan de orde zijn gesteld. Er is echter nimmer een reactie op gekomen.

Een van de aangekaarte punten in die brandbrief is ook dat het beleid van de regering gericht is op verschillende maatregelen om de kosten te drukken, waaronder onder andere het voorschrijfgedrag van de huisartsen. ,,Het ‘cherry picking’ van slechts onderdelen, zoals nu het geval is, wordt niet geadviseerd”, zo wordt nog aangevoerd.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top