Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose douane stelt ultimatum aan regering

WOENSDAG, 02 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — De douanebeambten vertegenwoordigd door de vakbonden Abvo en STrAF stellen een ultimatum aan de minister van Financiën José Jardim om uiterlijk vrijdag te reageren op een door hen ingediende brief over de onlangs opgerichte bezwarencommissie. De bonden sluiten niet uit dat de ambtenaren anders het werk zullen neerleggen.

De douanebeambten zijn niet tevreden met de manier waarop de bezwarencommissie te werk gaat en zijn verder niet te spreken over hun rechtspositieregeling.

De bezwarencommissie die onder andere hun rechtspositie regelt, bestond tot een tijd geleden uit drie leden. De vertegenwoordiger van de bonden Abvo en STrAF trok zich echter terug, omdat de onderhandelingen niet goed verlopen. Dit bevestigt Sandra Germain van de bond Abvo. Zo worden de notulen van vergaderingen niet beschikbaar gesteld. “Onze vertegenwoordiger kreeg eerder een A-4 met enkele aantekeningen erop over een vergadering met vier ambtenaren die bezwaren hebben ingediend. Maar dat papiertje miste de belangrijkste punten die besproken werden tijdens de vergadering”, aldus Germain.

De bonden hebben een brief gestuurd naar de minister, waarin ze hun zorgen uiten over de bezwarencommissie en bepaalde voorstellen doen aan de minister. “Zo benoemde mevrouw Doorstam in strijd met de regels, zichzelf tot voorzitter van de bezwarencommissie.” Daarnaast moeten nog veel dingen geregeld worden, voordat Douane Curaçao, Belastingaccountantsbureau (BAB), Ontvanger en Belastingdienst – conform de wens van de overheid – per 1 januari 2014 samengevoegd kunnen worden onder een nieuwe belastingorganisatie.

Dat de vertegenwoordiger van de bonden niet meer deel wil uitmaken van de commissie, zorgt voor belemmeringen. Dit was reden te over voor de financiënminister Jardim om een brief te sturen naar de bonden, waarin hij aangeeft het niet eens te zijn met het voorstel van de bonden. Daarnaast benadrukt de minister dat de bonden iemand spoedig moeten aanwijzen als hun vertegenwoordiger in de bezwarencommissie, anders zal hij zelf iemand benoemen als hun vertegenwoordiger.

De bonden waarderen deze ‘arrogante toon’ van de minister niet en besloten vorige week dit middels een brief aan te geven. Daarnaast stelden zij een ultimatum van een week aan Jardim – dat aanstaande vrijdag afloopt – om op deze brief te reageren. De minister heeft dit tot vandaag nog niet gedaan. De bonden houden rekening met het feit dat Jardim in het buitenland is voor werkbezoek. “Wij nemen aan dat de minister vervangen wordt, dus het zou geen probleem moeten zijn om uiterlijk aanstaande vrijdag een reactie te krijgen op onze brief”, aldus Germain.

Als tot die datum een reactie uitblijft, zullen de douanebeambten een beslissing moeten nemen over de volgende te nemen stappen. De bonden vergaderen volgende week woensdag hierover en sluiten niets uit.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top