Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose commissie in gesprek met St. Elisabeth Hospitaal over bouw nieuw ziekenhuis

MAANDAG, 01 JULI 2013

WILLEMSTAD — De commissie die advies moet uitbrengen over de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda heeft onlangs kennisgemaakt met het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) en het team van architect Dito Abbad. Deze week staat de eerste officiële afspraak gepland. Dat zegt Cai Winkel, medisch directeur van Sehos.

Architect Abbad is de bedenker van het masterplan van het Sehos. Het ziekenhuis wil stapsgewijs op het ziekenhuisterrein bijbouwen en renoveren. De commissie die uit onder anderen David Dick, Kenneth Martis en Ivan Asjes bestaat, moet gaan uitzoeken of het Sehos het project kan financieren en of de continuïteit van de ziekenhuiszorg tijdens het bouwen gegarandeerd is.

Volgens Winkel is het ziekenhuis continu bezig om vooruit te werken. Een van de punten die het ziekenhuis met de commissie wil bespreken is de financiering van de bouw. In samenspraak met de overheid moet gekeken worden wat de meest gunstige mogelijkheid is, aldus Winkel. “Er zijn een aantal regels die van tevoren moeten worden opgesteld”, zegt Winkel. “Dat moet het Sehos doen in samenspraak met de overheid. Je kunt geen algemeen ziekenhuis bouwen zonder de overheid.” Gedacht moet worden aan de tarievenstructuur en de schuldsanering van het huidige ziekenhuis.

Het parlement heeft in april een motie aangenomen waarbij werd afgezien van de ziekenhuisbouw op het voormalig Amstel-terrein. De meerderheid van de Statenleden geeft de voorkeur aan de plannen van het Sehos om stapsgewijs te bouwen. Hierdoor zou een andere partij betrokken zijn met de financiering van het miljoenenproject en niet de overheid.

Volgens de Sehos-leiding is deze incrementele bouw 47 miljoen gulden goedkoper dan bouwen op het Amstel-terrein. Volgens de berekeningen van het Sehos is de economische impact 18 miljoen gulden per jaar. De bouwactiviteiten leveren 260 arbeidsplaatsen op.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top