Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose bevolking groeit en vergrijst

16 OKTOBER 2013

Willemstad – In tien jaar tijd, van de Census 2001 tot en met de Census 2011, is de Curaçaose bevolking gegroeid met 20.000 personen. Deze groei wordt vooral toegeschreven aan migranten die op het eiland zijn komen wonen.

,,Er is een afname in natuurlijke bevolkingsgroei en een positieve netto-migratie”, zo blijkt uit een artikel van de hand van Menno ter Bals in het magazine Modus van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De natuurlijke groei, dit is het aantal geboortes minus het aantal sterfgevallen, bedraagt in deze tien jaar 7.737 personen, terwijl de migratie een toename van 11.783 personen laat zien. Het totaal aantal inwoners van Curaçao is medio 2012 door het CBS geschat op 152.056 personen, 704 personen minder dan eind 2011, dat staat op 152.760 personen.

Het CBS ziet deze afname vooral voorkomen in de leeftijdsgroep 35-39 jaar. Daarnaast neemt het aantal ouderen toe. Het onderzoeksbureau stelt dan ook vast dat er sprake is van een sterke vergrijzing, waarbij vooral vrouwen een hogere levensverwachting hebben.

Ter Bals constateert dat als het gaat om migratiecijfers, de registratie hiervan verre van betrouwbaar is. Zowel vertrekken- de personen als binnenkomen- de personen laten dit in veel gevallen niet bij het bevolkingsregister registreren. Hoewel geboorte- en sterftecijfers goed bij- gehouden worden, wordt via de Census-bevindingen nog altijd een schatting gemaakt van de werkelijke bevolkingssamenstelling en -grootte. ,,Alleen 2001 is nog het jaar van de grote massa-emigratie.

Vanaf 2002 is er sprake van een positief migratie- resultaat. De immigratiepiek ligt in 2010, maar dit wordt voornamelijk toegeschreven aan administratieve correcties. Ook in 2001 en 2003 zijn administratieve correcties uitgevoerd met betrekking tot de emigratiecijfers”, aldus Ter Bals. In 2001 is nog sprake van een negatieve bevolkingsgroei, de jaren daarop groeit het bevolkingsaantal gestaag met fluctuaties in de natuurlijke groei en positieve migratie.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top