Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose Basisverzekering Ziektekosten in strijd met Europees Verdrag Rechten van de Mens

9 SEPTEMBER 2013

Willemstad – Enkele bepa-ingen in de Landsverordeningbasisverzekering ziektekosten (bvz) en de bijbehorende landsbesluiten zijn in strijd met de Staatsregeling en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Dat stelt het advocatenkantoor HBN Law dat onlangs door de minister van Gezondheid, Ben Whiteman (PS), gevraagd is advies uit te brengen over de geldigheid van bepalingen in de basisverzekering ziektekosten. Hij deed dit nadat verschillende overheidsgepensioneerden- Cornelis de Graaff, Allan Chatlein, William Pandt, Joyce Chatlein-Wasker, Hebron Adoptie, Bruna Barlinge en Josefina Bonifasio – hem een brief hadden geschreven.

HBN Law verwijst vooral naar de Receptregelvergoeding (RRV), de tandheelkundige zorg en brillen. Daarover wordt geconcludeerd dat de regeling dat personen met een inkomen beneden de 3.500 gulden per maand vergoeding krijgen, alleen via een aangenomen Landsbesluit houdende algemene maatregelen (ham) verbindend kan zijn.

Gesteld wordt dat er voor een onderscheid in verzekerden waar het gaat om tandheelkundige zorg, geen rechtvaardiging bestaat. Het ongerechtvaardigd onderscheid tussen verzekerden is in strijd met het EVRM, aldus HBN Law, dat vervolgt: ,,Voor wat betreft de noodzakelijke kunst- en hulpmiddelen wordt er geen, althans voor gepensioneerden irrelevant, onderscheid gemaakt.”

Ook over de Receptregelvergoeding, stelt HBN Law dat deze niet gerechtvaardigd is. ,,De zorgaanspraken mogen niet worden ingeperkt. De invoering van de eigen bijdrage per recept-regel, kan slechts in bijzondere omstandigheden worden gerechtvaardigd. Van dergelijke bijzondere omstandigheden lijkt geen sprake te zijn.”

Volgens het advocatenkantoor zou er op zijn minst een overgangsregeling moeten zijn. Naar de letter van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten, moet een overheidsgepensioneerde wel hetzelfde percentage betalen aan inkomensafhankelijke premie als niet-gepensioneerden, namelijk 10 procent.

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top