Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaos St. Elisabeth Hospitaal zoekt steun bij bouw ‘cathlab’

10 AUGUSTUS 2013

Willemstad – Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzocht om een manager te leveren die dagelijks de interne controle en supervisie kan houden op het proces om te komen tot een ‘cathlab’ (laboratorium voor hart- catheterisatie), ofwel een hartcatheterisatiekamer (HCK).

Met deze manager wordt voorkomen dat het project nog meer vertraging oploopt. De HCK zou namelijk in deze maand gereed komen, maar dit is nu bijgesteld naar begin 2014. Dit blijkt uit een brief die de SVB stuurt aan de minister van Gezondheid, Ben Whiteman. ,,De toenmalige minister van Gezondheid, Stanley Bodok, was bereid een projectleider aan te stellen om het Sehos te onder- steunen. Wij geven u in overweging het Sehos in dezen aan te horen”, zo staat in de brief.

Met een eigen cathlab worden enorme kosten bespaard – er wordt gesproken van een besparing van 2 miljoen dollar – omdat 30 procent van de uitgezonden patiënten cardiologisch patiënt is, zo blijkt uit correspondentie tussen verschillende stakeholders. Dit is nog exclusief reiskosten en de voordelen van thuisblijven voor patiënt en familie. De investeringen zouden zich in één jaar terugverdienen. In 2010 zijn ruim 300 patiënten naar voornamelijk Colombia ge- zonden voor nader onderzoek en behandeling.

De SVB heeft in 2012 voorschotten betaald aan het Sehos in verband met de aanschaf- en aanloopkosten voor het cathlab en draagt al zorg voor monitoren van de afspraken. De plannen voor een HCK dateren al van 2008 en er werden zowel door de Taamskliniek als het Sehos Advertentie aanvragen ingediend voor een vergunning. In januari 2012 is een vergunning afgegeven voor het openen van een HCK in het Sehos, waarbij ook een samen- werkingsovereenkomst werd getekend met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) dat in 2011 al was aangetrokken na bemiddeling van professor Bob Pinedo en cardioloog Sam de la Fuente.

Omdat er onduidelijkheden waren in de vergunning, duurde het tot 2012 om deze aan te passen. Ook werd samenwerking gezocht met de SVB om te komen tot afspraken over budgetfinanciering. Ondertussen is er een traject van werving en selectie begonnen en is personeel opgeleid.

Eigen interventiecardioloog

Er is volgens een van de cardiologen op Curaçao voor het eerst in de geschiedenis een Curaçaoënaar die de opleiding tot interventiecardioloog heeft gedaan. In 2011 was hij nog bereid zich te komen vestigen op het eiland. Of dit twee jaar later nog het geval is, is de vraag. Het gaat om Sam de la Fuente. Invasieve cardiologie is een deelspecialisatie geworden waarbij een algemeen cardioloog in twee jaar opgeleid wordt in een groot cen- trum. Het behoort tot de basisopleiding van de cardio- loog. Door de medische vooruitgang is het nu moge- lijk dat op Curaçao veel cardiologische behandelingen zelf uitgevoerd kunnen worden door een interventiecardioloog. Alle cardiologen van Curaçao zijn het erover eens dat er een HCK moet komen.’

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top