Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaos parlement laat gepensioneerden in de steek

ZATERDAG, 07 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — De rechtsgang van Hustisia Penshonado voor aanpassing van de wet basisverzekering ziektekosten (bvz) wordt door Unidat di Penshonado i Adultonan Mayó di Kòrsou gesteund, nu de moties voor een rechtvaardigere ziektepremie voor gepensioneerden in het parlement afgelopen donderdag zijn gesneuveld. Dat zegt Erwin Raphaela van de belangengroep Unidat di Penshonado i Adultonan Mayó di Kòrsou.

Raphaela is teleurgesteld in de wijze waarop het Curaçaose parlement functioneert. “De oppositie is het nooit eens met de coalitie. Het is heel duidelijk merkbaar dat wat door de tegenpartij wordt voorgesteld, door de andere partij wordt afgevallen. Dat is de algemene lijn. We zijn nu op een punt gekomen dat we niet kunnen reken op de wetgevende macht. Je merkt dat heel veel zaken op Curaçao bij de rechterlijke macht eindigen. Het parlement kan niet op een normale manier praten.” Volgens hem verzanden de openbare vergaderingen in emotionele discussies. Hij vindt het teleurstellend om te zien dat mensen die hun hele leven hebben gewerkt, nu door de invoering van de bvz in een situatie komen waarin ze het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. De premie van 10 procent is volgens de gepensioneerden te hoog. Daarom zal de Unidat di Penshonado i Adultonan Mayó di Kòrsou, die uit zo’n 12 belangengroepen voor gepensioneerden bestaat, de gang naar de rechter steunen. “Wij zullen hen zo veel mogelijk ondersteunen”, aldus Raphaela.

Tijdens de behandeling van de effecten van de invoering van de basisverzekering ziektekosten zijn donderdag drie moties in de Staten ter stemming gebracht. De eerste motie, die door de partijen MAN, MFK, PAR en onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang is ingediend, had dezelfde strekking als de motie die een paar weken terug door Unidat di Penshonado i Adultonan Mayó di Kòrsou is aangenomen. In de motie vragen de Statenleden om een gunstige aanpassing van de bvz en de invoering van een algemene ziektekostenverzekering die voor alle inwoners geldt. Volgens minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) kan de overheid hier niet mee akkoord gaan omdat er al aan deze punten gewerkt wordt.

In de tweede motie vroegen de oppositiepartijen om een dekking van de kosten voor brillen en tandartsbehandelingen voor alle verzekerden. Momenteel worden deze alleen vergoed voor bepaalde inkomensgroepen. Ook dit raadde de Gezondheidsminister af. Een dergelijke maatregel zou de overheidskas belasten. Hiermee zou de zo gewenste premieverlaging voor gepensioneerden van de baan zijn. De laatste motie die ter stemming is gebracht betrof de aanstelling van een buitengewone commissie, bestaande uit deskundigen die samen met de overheid naar de mogelijkheden gaan kijken om de premie voor gepensioneerden te verlagen. Volgens minister van Financiën José Jardim wordt hier binnen het ambtenarenapparaat al hard aan gewerkt. Daardoor strandde ook deze motie.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top