Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçao Orthotics & Prosthetics levert weer aan bvz-patiënten op Curacao

27 JUNI 2013

Willemstad  – Met ingang van 1 juli hervat Curaçao Orthotics & Prosthetics (COP) haar dienstverlening aan patiënten met een basisverzekering ziektekosten (bvz) of die AVBZ verzekerd zijn.

Dit gebeurt echter onder de strikte voorwaarde dat er een tijdelijke oplossing komt om de discrepanties tussen de prijzen die de SVB hanteert en de daad werkelijke prijzen van de orthopedische producten te overbrug gen. Dat heeft de Stichting voor Gehandicapten en Revalidatie zorg (SGR Groep) gisteren bekend gemaakt.

Sinds 1 mei 2013 heeft COP haar diensten stopgezet aan patiënten, aangezien SVB, refererend aan de nieuwe wet basis verzekering ziektekosten, nog geen aanpassing heeft gedaan van de prijslijst van orthopedische producten, terwijl dit nood zakelijk wordt geacht om de stijgende kosten te dekken in deze sector. De dienstverlening zal nu worden hervat, rekeninghoudend met de hoopvolle gesprek ken die gevoerd zijn met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en nu men oog heeft voor mogelijke tijdelijke oplossingen om de discrepanties tussen de prijzen die de SVB hanteert en de daadwerklijke prijzen van de orthopedische producten te compenseren.

De productiestop van orthopedische producten voor patiënten die verzekerd zijn via de bvz of AVBZ was een actie van COP om aandacht te vragen van de betreffende autoriteiten op de gevolgen van het handhaven van een oude prijslijst. De laatste da gen heeft COP verschillende gesprekken gehad met het ministerie van GMN en SVB om een uitweg te vinden voor de situatie. De gesprekken hebben nog niet tot resultaten of definitieve besluiten geleid, maar er blijkt begrip te zijn voor de omstandigheden en COP vertrouwt erop dat op korte termijn men tot daadwerkelijke oplossingen komt om deze situatie te verbeteren. Hiermee rekening houdend en in overweging nemend dat de productiestop tot grote verliezen voor COP heeft geleid, heeft de directie van COP besloten de dienstverlening aan de bovengenoemde groepen te her vatten onder de voorwaarde dat er op korte termijn een oplossing zal komen. Verder heeft de directie in een brief een beroep gedaan op minister Ben White man van GMN om op korte ter mijn de prijslijst van orthopedische producten aan te passen voor de bvz-patiënten.

COP legt er de nadruk op in haar brief dat, indien er geen gehoor aan hun verzoek wordt ge geven, de directie van COP ge noodzaakt is om per 1 oktober 2013 een ontslagaanvraag in te dienen voor tien personeelsleden. Dit brengt met zich mee dat COP, na dertig jaar dienstverlening aan de gemeenschap van Curaçao, op 1 januari 2014 haar deuren zal moeten sluiten.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top