Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçao heft Taskforce gezondheidszorg op

DONDERDAG 6 juni 2013

WILLEMSTAD – De Taskforce Gezondheidszorg, met als voorzitter huisarts Yves Schoop, is door de minister van Volksgezondheid Ben Whiteman, opgeheven in een raadsbesluit op 13 maart 2013.

De taskforce heeft precies twee jaar bestaan, want werd rond maart 2011 opgericht. ,,Op deze datum heb ik ook mijn werkzaamheden bij het ministerie van Volksgezondheid beëindigd. Ik ben mijn overdrachtsdocument voor de minister aan het afronden”, aldus Schoop. Door de opheffing is een aantal projecten blijven liggen zoals het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf (GMSB) met als doel te komen tot een integratie van specialisten in de ziekenhuizen, de uitbreiding van de capaciteit van de poliklinieken, de integratie van de acute zorgentiteiten, waaronder de Huisartsenpost (HAP), de Spoedeisende Eerste Hulp, de Nieuwe Beloningsstructuur Gezondheidszorg (NBG) en de Ambulancezorg.

Andere projecten zijn onder de supervisie van de taskforce wel geïmplementeerd zoals onder andere de integratie Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de basisverzekering ziektekosten (bvz), de verlaging van de kosten in de farmacie en de versterking van de poortwachterspositie van de huisartsen in de Nieuwe Beloningsstructuur Gezondheidszorg (NBG). De ontwikkelingen rond de NBG liggen sinds april 2011 stil. In die periode kwam de medische zorgsector met de toenmalige premier Gerrit Schotte (MFK) overeen dat de NBG ‘on hold’ gezet werd. Een jaar later, in februari 2012, komen na intensieve gesprekken tussen leden van alle medische sectoren de partijen overeen om een nulmeting uit te voeren voor wat betreft de medische kosten.

Met de resultaten van de nulmeting hoopten de partijen tot een overeenkomst te komen voor wat betreft de NBG. Het doel van de NBG is te komen tot een gebalanceerde beloningsstructuur waarbij geen onwillekeurige grote inkomensverschillen meer bestaan en iedere vakgroep tot zijn recht komt in doelmatigheid en kwaliteit van zorg. De medische beroepsgroepen konden met de concrete invulling van de plannen in 2011 geen genoegen nemen. Tot de dag van vandaag is de NBG nog een heet hangijzer.

Bron:  Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top