Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacao heeft voor 1,6 miljard gulden bij Nederland

4 OKTOBER 2013

Den Haag – Curaçao staat voor ruim 1,6 miljard gulden in het krijt bij Nederland. Het betreft in totaal 5 leningen met een looptijd tot 2040. Sint Maarten heeft 6 leningen voor een totaalbedrag van 320 miljoen gulden. Ook deze moeten in 2040 zijn afgelost. Aruba heeft de meeste leningen (11) maar met een aanzienlijk lagere omvang: 70 miljoen gulden.

Bovendien moeten deze in 2026 zijn afgelost. Anders dan bij Curaçao en Sint Maarten heeft Nederland de overheidsschuld van Aruba nooit gesaneerd.  De genoemde cijfers zijn gisteren door minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenland- se Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over de begroting 2014 voor Koninkrijksrelaties. Het overnemen van de schulden van Curaçao en Sint Maarten heeft Nederland 4,6 miljard gulden gekost, exclusief rente.

Dit bedrag maakt nu deel uit van de nationale schuld.  De bewindsman meldt de Kamer onder meer ook dat de totale kosten van de samenwerkingsprogramma’s waarmee Nederland gedurende de jaren 2001-2012 de landen en de openbare lichamen heeft ondersteund, 1,2 miljard gulden bedragen.  De samenwerkingsmiddelen zijn inmiddels als uitvloeisel van de schuldsanering per 10-10-‘10 afgebouwd. Desalniettemin trekt het ministerie van BZK jaarlijks zo’n 250 miljoen gulden uit voor zaken als de kustwacht, het Recherche Samenwerkingsteam (RST), Koninklijke Marechaussee en de rechterlijke macht.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top