Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Criminaliteitsbeeldanalyse Curaçao van start

10-08-2013

CURAÇAO – In opdracht van de Procureur-Generaal is maandag een strategische analyse van de misdaad in Curaçao van start gegaan. Onder de noemer ‘Criminaliteitsbeeldanalyse 2013′, gaan onderzoekers van het bureau Faber de komende vijf maanden in kaart brengen hoe het gesteld is met  verschillende soorten delicten en de openbare orde.

Bij de analyse ligt de nadruk op de positie van jeugd als slachtoffer en als mogelijke daders. Ook de verkeersveiligheid is nadrukkelijk onderwerp van de studie.

Ervaring
De onderzoekers hebben reeds ervaring met de analyse van criminaliteit in Curaçao. Eerder voerden zij de zogenaamde “Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire‟ uit (2004-2006). Dankzij de medewerking van vele partijen in Curaçao heeft de Baselinestudy nieuwe inzichten opgeleverd, waar zeven jaar na afronding nog steeds op wordt teruggevallen.

Experimenten
Als bijzondere innovatie, zal de Criminaliteitsbeeldanalyse Curaçao 2013 zich niet beperken tot een analyse. Op nadrukkelijk verzoek van het Openbaar Ministerie, zullen gelijktijdig met de ontwikkeling van inzichten, praktische en haalbare maatregelen worden bedacht om de veiligheidssituatie waar nodig te beïnvloeden. Die maatregelen zullen bovendien tijdens de uitvoering van de criminaliteitsbeeldanalyse ook worden uitgevoerd in de vorm van experimenten. Zo kan direct al worden bezien wat de effecten van de maatregelen zullen zijn. Het gaat het Openbaar Ministerie uiteindelijk niet om een rapport, maar om concrete positieve veiligheidsresultaten voor de Curaçaose samenleving.

Aanleiding en doel
Het Jaarplan 2013 van het Parket in eerste aanleg Curacao bevat het streven om in dit jaar een Criminaliteitsbeeldanalyse te laten uitvoeren voor Curaçao. Een criminaliteitsbeeldanalyse of CBA, is gericht op het verwerven van beleidsrelevante kennis over criminaliteit, en het omzetten van die kennis in beleidskeuzes ten aanzien van preventie, te stellen prioriteiten, de werkwijze van politie en justitie of de verdeling van middelen. Deze analyse van de criminaliteit in Curaçao, wil in een vroegtijdig stadium trends ten aanzien van delicten, daders, objecten, plaatsen en tijdstippen signaleren.

Trends
Die trends worden ingeschat op maatschappelijke gevolgen in het algemeen, en die voor de opsporing en vervolging in het bijzonder. Ze worden door het Openbaar Ministerie vertaald in een anticiperend strategisch ontwerp (beleid) voor de justitiële aanpak in het kader van een te bereiken of in stand te houden aanvaardbaar veiligheidsniveau.

Laatste CBA
De laatste CBA dateert van vijf jaar geleden (2008). Door de staatkundige herstructurering is de gewenste periodieke uitvoering van een CBA tijdelijk stilgelegd. De CBA wordt geleid door het Openbaar Ministerie, en begeleid door een commissie bestaande uit leden van het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Curaçao en het Recherche SamenwerkingsTeam (RST).

Bron: Versgeperst, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top