Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Controles aan grens St. Maarten onvoldoende

7 AUGUSTUS 2013

Philipsburg – Op Sint Maarten worden op dit moment de grenscontroles niet adequaat uitgevoerd. Dat staat in het onlangs gepubliceerde rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) over ‘het opsporingsproces door de recherche in Sint Maarten’.

,,Het is van het allergrootste belang dat zo snel mogelijk wordt overgegaan tot de aan- schaf van een informatie- en recherchesysteem. De raad vraagt het bestuur ook in deze kwestie de handen ineen te slaan in het belang van een goed functionerend politieapparaat”, aldus het rapport. Want, zo wordt beargumenteerd, een goed bezet en gekwalificeerd politiekorps kan bijdragen aan een veiliger samenleving en aan economische groei.

Volgens de RvR is door de Sociaal Economische Raad van Sint Maarten berekend dat de kosten van criminaliteit, waaronder meegerekend de inzet van de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht, en de schade als gevolg van vermogensdelictenvoor de overheid van Sint Maarten in 2011 ongeveer 60 miljoen gulden bedroegen. Behalve de directe kosten van criminaliteit kunnen ook andere belangrijke gevolgen worden aangewezen, zoals verhoging van de werk- loosheid, minder arbeidsproductiviteit, verminderde investeringen en besparingen, kapitaalvlucht en minder toerisme. Verder heeft onderzoek uitgewezen dat er een sterke relatie is tussen delinquent gedrag en huiselijk geweld. ,,Dit komt overeen met de cijfers die de politie hierover heeft verschaft”, aldus de RvR.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top