Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Consumentenprijzen stijgen nog steeds op St. Maarten

DINSDAG, 08 OKTOBER 2013

PHILIPSBURG — De consumentenprijzen in St. Maarten zijn per afgelopen maand augustus gestegen met 0,6 procent ten opzichte van juni 2013.

Bij het vergelijken van het consumentenprijsindexcijfer over een periode van twaalf maanden, van augustus vorig jaar tot afgelopen augustus, werd een stijging van 2,8 procent genoteerd ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit blijkt uit de gegevens die gisteren zijn vrijgegeven door het bureau voor Statistiek Stat.

Zeven van de negen uitgavencategorieën werden duurder in augustus, terwijl twee ongewijzigd bleven. De duurdere categorieën waren levensmiddelen (0,7 procent), huisvesting (0,7 procent), meubilair en huishoudelijke apparaten (0,1 procent), medische zorg (1,0 procent), transport en communicatie (0,8 procent), recreatie en onderwijs (0,3 procent) en overige (1,1 procent).


Kleding, drank en tabak stabiel gebleve
n

Volgens Stat is het consumentenprijsindexcijfer in 2013 over het algemeen hoger dan drie jaar geleden. Ondanks dit, stelde STAT, zijn er ook periodes geweest van een lichte daling gedurende de afgelopen drie jaar, met name in de maanden juni-augustus en november-december van 2011 en 2012, hoewel een lichte stijging wordt opgetekend in afgelopen augustus.

Net zo opmerkelijk is dat de belangrijkste prijsstijgingen in de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden tijdens de eerste helft van het jaar (januari-juni).

Het twaalfmaandsgemiddelde van de consumptieprijzen was 2,8 procent hoger in augustus 2013 dan een jaar eerder. Dit betekent een daling van de inflatie van 40,43 procent binnen deze termijn.

Zeven van de acht categorieën vertoonden in augustus 2013 inflatie: wonen (1,1 procent), vervoer en communicatie (1,8 procent) en levensmiddelen (6,6 procent), terwijl deflatie werd geconstateerd bij medische zorg (-0,3 procent). Opvallend is de ontwikkeling van de inflatie van voedselprijzen, want hoewel dubbele percentagecijfers werden geregistreerd in heel 2012 is dit nu in augustus 2013 aanzienlijk afgenomen tot 6,6 procent.

Opvallend zijn ook de dubbele cijfers voor de inflatie van meubilair en huishoudelijke apparaten (+10,9 procent). Hoewel deze categorie maar een klein deel (6 procent) van de totale uitgaven omvat, is de toenemende inflatie, die begon in 2011 en nog steeds voortduurt, significant. De consumentenprijzen binnen deze categorie zijn fors gestegen tijdens het laatste deel van 2012 en begin 2013.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top