Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Consultaties vorming nieuw Arubaans kabinet gestart

DINSDAG, 01 OKTOBER 2013

ORANJESTAD — Op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag is de gouverneur van Aruba vandaag begonnen met gesprekken voor het verloop van de formatie van een nieuw kabinet. Vanmorgen sprak gouverneur Fredis Refunjol als eerste met Mike Eman, partijleider van de winnende partij AVP en demissionair minister-president. Eman blijkt uit de telling van de individuele stemmen afgelopen zaterdag ook opnieuw de meeste stemmen (8222, 154 stemmen meer dan in 2009) te hebben gekregen.

In 2009 kreeg Eman 14,67 procent van de geldige stemmen (toen 55.121). In 2013 is dat 14,22 procent ( geldige stemmen 57.808).

Andere opvallende stemmertrekkers zijn: de AVP-ministers Otmar Oduber (4008, ofwel 2361 meer stemmen) en Benny Sevinger (3932, ofwel 1860 meer), MEP-leider Evelyn Wever-Croes (3396, ofwel 1775 meer), nummer 3 op de MEP-lijst Xiomara Maduro (2445, ofwel 2185 stemmen meer) en PDR-leider Andin Bikker(3047, ofwel 1426 meer stemmen).

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo) heeft inmiddels ook de voorlopige verkiezingsuitslag bekendgemaakt. Deze is afgelopen zaterdag door de voorzitter van Electorale Raad, Hubert Maduro, ook medegedeeld aan de gouverneur. Op basis hiervan heeft de gouverneur besloten om bij diverse personen informatie in te winnen om zo over het verloop van de kabinetsformatie te besluiten. Deze bijeenkomsten duren tot en met woensdag. Op die dag zal de verkiezingsuitslag ook definitief worden. Vandaag zijn er gesprekken met Eman, Statenvoorzitter Paul Croes (AVP), voorzitter Arie Swaen van de Raad van Advies en MEP-leider Wever-Croes. Morgen praat de gouverneur met PDR-leider Bikker, RED-leider Rudy Lampe, UPP-leider Booshi Wever en PPA-leider Benny Nisbet. Woensdag zijn de gesprekken met Derrick Werleman (directeur Financiën), president Jane Semeleer van de Centrale Bank van Aruba, Sheila van Veen (directeur pensioenfonds Apfa) en E. Croes (directeur Pensioenen), Anco Ringeling (AZV) en tot slot directeur Edwin Jacobs van de Sociale Verzekeringsbank. Op 3 oktober wordt de (in)formateur bekendgemaakt; de formateur is dus meestal degene die ook de minister-president wordt.

Andere cijfers

In de informatie die naar de media is gestuurd over de verkiezingsresultaten, constateerde Amigoe afgelopen zaterdag al verschillen, maar kon van de overheid geen duidelijkheid hierover krijgen. Vanmorgen brengt het hoofd van Censo Sharin Luydens desgevraagd die duidelijkheid. Vanwege een fout in het computerprogramma van Directie Informatievoorziening en Automatisering (DIA), zegt Luydens, is besloten om zaterdag een oud programma te gebruiken. De resultaten zijn daardoor weer in Excel gezet, zoals ook bij de laatste verkiezingen in 2009 zijn gedaan.

Daarom moeten geïnteresseerden de (voorlopige) resultaten van 2013 aanhouden die Censo op Facebook/Registro Civil y Censo heeft gepubliceerd. En dus niet zoals deze nu gepubliceerd staan op www.overheid.aw (uitslag 2013) De uitslag van 2009 is formeel vastgesteld en staat wel correct op www.overheid.aw. Op de Facebook-pagina van Censo zijn ook de stemmen voor alle kandidaten te vinden van 2013. Om een vergelijking te maken met de individueel stemmen tijdens de vorige verkiezingen kunnen geïnteresseerden de lijst van 2009 weer op www.overheid.aw vinden.

Lagere opkomst

Op basis van de verduidelijking door Censo-hoofd Luydens blijkt dat er verhoudingsgewijs minder mensen gingen stemmen. Het opkomstpercentage in 2009 was 86 procent en afgelopen vrijdag ging 84 procent stemmen, ofwel 58.043 personen (van de in totaal 68.758 kiesgerechtigden). Het aantal ongeldige stemmen is 559, dus het aantal geldig uitgebrachte stemmen is 57.808. Daarvan gingen 33.114 stemmen naar AVP; 17.658 naar MEP; 4516 stemmen voor PDR; 1209 naar RED; 805 naar UPP en 506 stemmen voor PPA. De kiesdeler is vastgesteld op 2752 stemmen. 27 september geen krant

Amigoe wil nog even verduidelijken dat afgelopen vrijdag 27 september er geen krant verscheen. De reden is dat vanwege de verkiezingen de krant ‘s middag niet gedrukt kon worden. Op de website bracht Amigoe vrijdag wel verslag uit van de partijleiders die gingen stemmen.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top