Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Congres voor cardiologen op Curaçao

WOENSDAG 24 JULI 2013, WILLEMSTAD – De Caribbean Cardiac Society, de Caribische vereniging van cardiologen, houdt van 24 tot en met 27 juli haar jaarlijkse conferentie. Dit jaar wordt deze voor het eerst op Curaçao gehouden.

Volgens de Curaçaose cardioloog Rick Steward is de conferentie van groot belang voor de cardiologen op Curaçao, en daarmee voor de bevolking. Cardiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met hartproblemen. Hartklachten worden opgespoord, gediagnosticeerd en behandeld. ,,Veel van de kennis die er momenteel bestaat in de medische literatuur over cardiologie is gebaseerd op de bevolking van Europa en de Verenigde Staten. De bevolking van de Cariben is etnisch heel anders. Medicijnen kunnen heel andere uitwerkingen hebben.”

Omdat de cardiologen van de Cariben elk afzonderlijk praktische kennis opdoen, is een conferentie van groot belang. ,,We wisselen kennis uit, waarop we verder kunnen werken.” Door de kennis uit te wisselen kunnen ziektes beter worden bestreden, zo is de gedachte. Het vergroten van de kennis is nodig omdat cardio-vasculaire ziekten op Curaçao enorm toenemen. Hartproblemen nemen zo erg toe dat Steward spreekt van een ‘golf die ons overspoeld’. Volgens cardioloog Joost Winter is het belangrijk dat de Caribische cardiologen kennis uitwisselen. ,,We weten eigenlijk niet hoe we deze bevolking optimaal moeten behandelen, omdat we nu mensen behandelen volgens richtlijnen die zijn opgesteld in Amerika of Noord-Europa. En het is nog maar de vraag of diezelfde richtlijnen hier ook gelden. Op deze conferentie, en daarna, willen we onderzoek opzetten om behandeling in deze bevolkingspopulatie te vergelijken met andere bevolkingspopulaties. Nogmaals, het is echt de vraag of een behandeling van iemand die in Nederland woont net zo effectief is als iemand uit Curaçao of Jamaica.”

Winter: ,,De eerste vraag die we moeten beantwoorden, is dat als er verschillen zijn, we moeten weten waar die vandaan komen. Zijn dat etnische verschillen of heeft het te maken met ‘lifestyle’? Daar hebben we ideeën over, maar het is nog nooit aangetoond en er is niet over gepubliceerd. Het is het voornemen dat wel te gaan doen. In de conferentie zal verder worden gekeken naar het verschil in behandeling tussen mannen en vrouwen.”

Steward: ,,Over de hele wereld is het over het algemeen zo dat mannen met hart- en vaatziekten beter worden behandeld dan vrouwen. Dat komt door heel veel factoren, maar dat komt ook doordat vrouwen bij de dokter met veel vagere klachten komen over pijn in de borst. Dan weet de dokter niet precies wat het is geweest. En dan blijkt vaak toch dat ze een hartinfarct hebben gehad. Mannen weten vaak precies te melden waar de pijn zat.” Volgens de cardiologen is er wel steeds meer aandacht voor het verschil tussen man en vrouw.

Bron:  Antilliaans Dagblad

 

Congres cardiologen geopend

DONDERDAG, 25 JULI 2013

WILLEMSTAD — De Caribbean Cardiac Society houdt deze dagen haar jaarlijks congres op Curaçao. Cardiologen vanuit de regio nemen deel aan dit congres waarin lezingen worden gegeven, kennis wordt uitgewisseld en de mogelijkheid bestaat om wetenschappelijke onderzoeken te presenteren. Het congres werd gisteravond in bijzijn van minister Ben Whiteman van Volksgezondheid (PS) officieel geopend in de Ballroom van het Marriott Hotel.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top