Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Congres over acute geneeskundige zorg op Curacao

DONDERDAG, 18 JULI 2013

WILLEMSTAD — Naskho (Nederlands Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs) organiseert van 23 augustus tot en met 28 augustus aanstaande voor de zesde maal de ‘Caribbean Emergency Airway Course’ en de ‘Caribbean Emergency Care Conference’. Het doel van deze internationale bijeenkomst is de optimalisatie van de kwaliteit van opvang en zorg van de acuut zieke patiënt.

Diverse onderwerpen uit de acute geneeskundige zorg zullen de revue passeren en iedere dag worden de participanten in de gelegenheid gesteld om tijdens de workshops handelingen uit de acute zorg in de praktijk te brengen. Sprekers uit Curaçao, Boston en Nederland zullen hun recente ervaringen delen met de deelnemers.

Dit congres – waarvan de voertaal Engels is – is bestemd voor verpleegkundigen, specialisten, artsen en andere geïnteresseerden die in aanraking komen met acuut zieke patiënten.

Voor meer inlichtingen over het congres kan men zich wenden tot Naskho op telefoonnummer 432-1292 of 432-1293, per e-mail naar naskho@sehos.an, of kan men de websites www.naskho.org, www.caribairwaycourse.com of www.caribbeanemergency.org bezoeken.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top