Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Conferentie Curaçao: Misbruik legitieme economie voor witwassen via wereldhandel

15 OKTOBER 2013

Conferentie Forensic: ‘Trade based money laundering’ bedreiging handel

Willemstad – ‘Trade based money laundering’ wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt om geld wit te wassen. Alles behalve ongevaarlijk, want de gewone (wereld)handel wordt door criminele organisaties misbruikt en dit ondermijnt de legitieme economie, doordat goederen bijvoorbeeld onder de marktprijs worden aangeboden.

Het onderwerp ‘Trade based money laundering’ kwam uitvoerig aan bod tijdens de door Forensic/Compliance Services Caribbean georganiseerde conferentie. Nadat jarenlang de focus was gericht op contant geld, zijn de stromen van criminele gelden verplaatst naar een ma- nier van witwassen die criminele organisaties in de gelegenheid stelt om opbrengsten van vermomde, zogenaamde legitieme, handel te verplaatsen dan wel op bankrekeningen te zetten.

Benno van Leeuwen van Forensic spreekt van ‘een erg geslaagde conferentie’. En met reden: ,,Wij hadden in totaal zeven sessies die werden gehouden op Aruba en Curaçao. Alle sessies waren compleet vol en alles bij elkaar zijn er 250 deelnemers geweest. Daarbij waren ook twee sessies over opsporing met men- sen van de douane, politie en andere opsporingsinstanties. Die sessies zijn door Forensic gesponsord in het kader van maat- schappelijk verantwoord onder- nemen. Beide sessies waren zeer interactief en over en weer hebben wij over dit onderwerp veel indicatoren kunnen geven aan de lokale opsporingsautoriteiten.”

De conferentie was op 5 en 7 oktober op Aruba en 8 en 9 op Curaçao. Van Leeuwen: ,,Voor de deelnemers was het een eyeopener om te zien welke mogelijkheden er met de trade zijn en met de indicatoren om zodoende in te zien hoe ze het een en ander kunnen herkennen. Wij hebben ook cijfers getoond van de trade tussen Miami en Curaçao en tussen Miami en Aruba, gebaseerd op de Amerikaanse database. Daarin ook verrassen- de cijfers van producten die of veel te hoge waarde hadden op de douanefactuur of juist een heel lage. Dat in vergelijking met de reguliere wereldprijs van een product.”

Een waarde, oftewel het wit te wassen bedrag, kan ‘bewogen of verplaatst’ worden door valse facturering, overfacturering en onderfacturering. Op deze wijze kan de (mondiale) handel misbruikt worden door misdaadorganisaties om waarde te ver- plaatsen over de hele wereld door complexe constructies op te zetten die vaak worden geassocieerd met de legale handels- transacties en daarbij eventueel ook vervalste documentatie te gebruiken.  Deze methode wordt ook gebruikt door de Colombiaanse drugskartels om drugsopbrengsten wit te wassen, ook aangeduid als de ‘Black Market Peso Exchange’ (BMPE).

Van Leeuwen legt uit: ,,Bij deze wijze van ondergronds bankieren wordt een waarde verplaatst als de af- wikkeling van een schuld. Goederen worden dan verplaatst naar een land waar de goederen worden verkocht en de opbrengst wordt overgemaakt aan de criminele organisaties.”  Dergelijke constructies zijn volgens de directeur van Forensic Services Caribbean met kantoor op Curaçao en op Aruba ‘zeer gevaarlijk voor de legitieme ondernemingen, lees: onze economie, aangezien bij dergelijke constructies het ook mogelijk is goederen onder de marktprijs aan te bieden’. Het doel is immers om gelden wit te wassen en niet om winst te maken.  Voorbeelden zijn onder andere ‘Introduction of illegal assets in companies’; waarbij – kort gezegd – bij een reguliere bedrijfsopbrengst criminele gelden worden opgeteld; ‘Misuse of legal entities’; ‘Illegal cross-border money transfers and transports’; en ‘Real estate transactions’.

Sprekers tijdens de sessies waren onder meer John Zdanowicz, een professor in Finance aan de Florida International University, president of Trade Alert en een goeroe op het gebied van TBML (Trade based money laundering). Ook waren er twee sprekers van Philip Morris International – Tomas Garcia en Cynthia Merchant – om aan te geven hoe de sigarettenhandel misbruikt kan worden en om een specifiek geval nader te bespreken. Daarnaast was er een presentatie van de politie. De inleidingen vooraf, tussendoor en afsluitend werden verzorgd door Van Leeuwen.  De directeur van Forensic Caribbean: ,,Dit was ons derde congres en wij kijken nu al uit naar 2014.”

Voor meer informatie zie ook de website: i compliance-caribbean.com

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top