Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Commissie buigt zich over bouwplannen Sehos Curaçao

VRIJDAG, 07 JUNI 2013

WILLEMSTAD — Een commissie bestaande uit vijf personen moet binnen een maand advies uitbrengen over de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda. Dat zei minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers. Volgens Whiteman moet er zo snel mogelijk een punt achter deze zaak worden gezet.

Het parlement heeft in april een motie aangenomen waarbij werd afgezien van de ziekenhuisbouw op het voormalig Amstel-terrein. De meerderheid van de Statenleden geeft de voorkeur aan de plannen van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) om stapsgewijs te bouwen. Hierdoor is een andere partij betrokken met de financiering van het miljoenenproject en niet de overheid.

De commissie bestaat uit vijf personen waarvan vier door de coalitiepartijen zijn aangedragen. De komende periode zullen de leden met diverse stakeholders gaan praten, waaronder Usona en Ballast Nedam, de aanvankelijke bouwer van het nieuwe ziekenhuis. Begin van dit jaar heeft het kabinet-Hodge het Usona-project on hold gezet. Ook de aanwijzing vanuit Nederland heeft het project iets vertraagd. Desondanks gelooft Usona nog steeds in de haalbaarheid van het ziekenhuisproject.

Het Sehos gaat uit van incrementele bouw. Stapsgewijs wordt op het ziekenhuisterrein bijgebouwd en gerenoveerd. Volgens Whiteman zal de commissie moeten gaan uitzoeken of het Sehos in staat zal zijn om het project te kunnen financieren en of de continuïteit van de ziekenhuiszorg tijdens het bouwen gegarandeerd is. Daarnaast moet het ziekenhuis ook in staat zijn om een regiofunctie te kunnen vervullen. Volgens de Sehos-leiding is deze incrementele bouw 47 miljoen gulden goedkoper dan bouwen op het Amstel-terrein. Volgens de berekeningen van het Sehos is de economische impact 18 miljoen gulden per jaar. De bouwactiviteiten leveren 260 arbeidsplaatsen op.

Eerder vroeg minister Whiteman een second opinion aan op de adviezen van de juridische afdeling en het ministerie van Financiën rond het stopzetten van het Nos Hospital Nobo-project op het Amstel-terrein. De claims die beoogd bouwer Ballast Nedam op de overheid zou kunnen leggen, hingen als een zwaard van Damocles boven het hoofd van het kabinet. Deze second opinion is inmiddels binnen. “Ik voel me nu meer op mijn gemak dan in eerste instantie”, aldus Whiteman tijdens de persconferentie.

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top