Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CFT positief over mutatie Bonaireaanse begroting 2013

16 AUGUSTUS 2013

Kralendijk – Onlangs diende het Bestuurscollege de tweede begrotingswijziging over 2013 in bij het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft). Het Cft adviseert positief over deze wijziging. Bij de tweede begrotingswijziging over 2013 wordt zowel de lasten- als de batenkant met 980.692 dollar verlaagd. Het begrotingstotaal komt daarmee uit op 60,2 miljoen dollar.

De betreffende verlaging wordt met name veroorzaakt doordat het Bestuurscollege verwacht dat inkomsten als vergunningsrechten, logeerbelasting en casino-inkomsten achter zullen blijven. Het gaat daarbij om ongeveer 900.000 dollar.

Daarnaast blijkt dat de indexatie van de vrije uitkering in de praktijk lager uitvalt: deze functie is daardoor met 100.000 dollar verlaagd.  Aan de lastenkant vallen personeels- en sociale lasten lager uit dan verwacht. Het overschot van 660.925 dollar dat was op- genomen in de primaire begroting is nu ingezet om andere kosten in de begroting mee te kunnen dekken.

Het College financieel toezicht adviseert positief over de tweede begrotingswijziging. Niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving dient de Eilandsraad over de begrotingswijziging te beraadslagen.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top