Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Cft maakt rapporten openbaar voor Curaçao en Sint Maarten

PERSBERICHT CFT:

27 juni 2012

Willemstad – Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft als één van haar kernwaarden transparantie. Openbaarheid en daardoor controleerbaarheid van bestuur is een essentieel aspect van deugdelijk bestuur. Vanuit die kernwaarde en binnen de procedurele kaders van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten voert het Cft haar mediabeleid. In de wet is vastgelegd dat openbaarmaking van adviezen plaats vindt op het moment dat begrotingen of rapportages naar de Staten worden gestuurd en daarmee onderdeel uitmaken van het publieke debat in de volksvertegenwoordigingen van de landen en de openbare lichamen.

Het Cft heeft dit beleid onlangs geëvalueerd en daarbij vastgesteld dat het publieke debat met enige regelmaat geopend wordt nog voordat de bijbehorende stukken openbaar zijn en dat het soms ook voorkomt dat de stukken niet openbaar gemaakt worden. Dit kan verwarring veroorzaken en is niet transparant. Het Cft heeft daarom besloten dat zij haar procedure ten aanzien van openbaarheid in die zin aanpast dat vanaf dit moment alle adviezen en rapportages die zij uitbrengt na een periode van drie weken openbaar gemaakt zullen worden op de website van het Cft.

 

28 JUNI 2012

AD 28.06.12 II

Share this page:
« Back
Back to Top