Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CFT: begroting Curaçao ziet er goed uit

22 december 2011

Het College Financieel Toezicht (Cft) is positief over de begroting van Curaçao voor het jaar 2012. “Als de begroting wordt vastgesteld zoals hij nu is, zal het Cft akkoord gaan.” Op dit moment wordt de begroting in de Staten behandeld, waarna de definitieve begroting nogmaals langs het Cft gaat ter goedkeuring.

Volgens Jacob de Glee, clusterhoofd Begroting bij het Cft, ziet het er allemaal goed uit. “De begroting is wel ambitieus, maar daar is niets mis mee.” Volgens De Glee zijn plannen nu concreter gemaakt, waardoor bij elke stap valt te controleren of maatregelen op tijd worden doorgevoerd.

Geen financiële meevallers
Voorheen merkte het Cft dat de begroting er op papier wel goed uitzag, maar dat de maatregelen uiteindelijk toch niet werden geëffectueerd. “Daardoor liepen sommige besparende maatregelen vertraging op, maar dat werd dan gemaskeerd omdat er financiële meevallers tegenover stonden. Die zien we nu niet opdoemen, want het gaat economisch een stuk minder goed met Curaçao.”

Daarom vereist het Cft nu een realistische planning. En die ligt er, meent De Glee. “We kunnen nu controleren of het realistisch is dat een maatregel op tijd wordt doorgevoerd.” Gebeurt dat niet, dan staat de Rijkswet financieel toezicht het Cft toe dat zij bij de regering aan de bel trekken. “Als er dan niets gebeurt, kunnen we bij de Rijksministerraad aankloppen, die de Curaçaose regering ook kan aansporen.”

Onwennigheid
Zo ver zal het niet komen, schat De Glee in, want de samenwerking met de regering Schotte op dit moment is volgens hem prima. Tot nog toe werd elke begroting goedgekeurd, zij het met enige vertraging. De begroting voor 2011 kreeg pas in maart dit jaar groen licht. “Je ziet dat Curaçao te maken heeft met onwennigheid. Er zijn twee bestuurslagen in elkaar geschoven, die van het voormalige land Nederlandse Antillen en de eilandsraad van Curaçao. Dat loopt nog niet altijd even soepel. Maar over het algemeen doet Curaçao het best aardig.”

Sint Maarten
Voor wat betreft de begroting van 2012 loopt Curaçao in elk geval voor op dat andere jonge land, Sint Maarten. De verwachting van het Cft is dat de begroting daar eind januari, begin februari in de Staten behandeld zal worden. Rond maart zal de begroting voor 2012 dan goedgekeurd worden, als de planning klopt. Zoals de begroting van Sint Maarten nu is, geeft het Cft er nog geen goedkeuring aan. Wel is er een advies uitgesproken, waar Sint Maarten nu mee aan de slag moet.

Landsinstituties
Toch is het niet heel gek dat het bij Sint Maarten allemaal wat langer duurt, meent De Glee. “Sint Maarten begint met een achterstand. Curaçao heeft als voordeel dat veel landsinstituties hier al gevestigd waren en die zijn na de staatkundige vernieuwingen blijven staan. Dat geldt niet voor Sint Maarten.” En dat opstarten vergt tijd, meent De Glee. “Maar ook Sint Maarten zet een stap in de goede richting, ik heb het gevoel dat het beter gaat.”

Share this page:
« Back
Back to Top