Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CFT: Financieel beheer Bonaire moet beter

8 JULI 2013

Kralendijk  – Bonaire had zowel in 2012 als het eerste kwartaal van 2013 te kampen met ernstige capaciteits problemen. Volgens de Wet FinBES kan het College financieel toezicht (Cft) met het openbaar lichaam afspraken maken ter verbetering van het financieel beheer.

Het Cft concludeert dat het Openbaar Lichaam Bonaire vanwege de personele problemen andere prioriteiten heeft gesteld ten aanzien van de verbetering van het financieel beheer. Bonaire heeft de aandacht met name gericht op het vaststellen van de jaarrekeningen 1992 tot en met 2011 en de jaarrekening 2012, de financieel beheerverordening en de controleverordening.

Het Cft stelt dat met het aan trekken van een nieuwe senior controller en een nieuw hoofd financiële administratie het capaciteitsprobleem enigszins is verholpen. De toezichthouder dringt er bij Bonaire op aan de afgesproken verbeterpunten van het financieel beheer voortvarend aan te pakken. Het Cft vraagt bijzondere aandacht voor het opstellen van het normen kader voor de rechtmatigheid controle. Tijdens de afgelopen collegereis heeft Bonaire het Cft geïnformeerd over de stand van zaken. Naast het normenkader is Bonaire ook bezig met de voorbereidingen voor het toetsingskader. Deze zullen naar verwachting in de tweede helft van dit jaar worden geformaliseerd voor de accountcontrole van 2013. Het Cft vraagt Bonaire om in de volgende uitvoeringsrapportages ook over de voort gang van het normen en toetsingskader te rapporteren.

De toezichthouder geeft als extra aandachtspunt aan, dat zij er waarde aan hechten dat de rapportages tijdig en volledig worden ingediend. De volledige uitvoeringsrapportage met cijfers tot en met maart 2013 is namelijk pas op 2 juli 2013 is ontvangen.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top