Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Centrale Bank Curaçao en St. Maarten houdt rente op 3 procent

4 JULI 2013

Willemstad  – Ook in de tweede helft van 2013 houdt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) de officiële of wettelijke rente op 3 procent.

Dat blijkt uit een publicatie van eind juni op de website van de CBCS. Tweemaal per jaar publiceert de Centrale Bank de officiële rentevoet; de ‘official (legal) interest rate’. Dat gebeurt rond de jaarwisseling en opnieuw halverwege het jaar. Sinds 1 juli 2009 is de officiële rente vastgesteld op 3 procent. Een half jaar eerder, per 1 januari 2009, bedroeg deze wettelijke rente 3,75 procent. De officiële rente op Curaçao en Sint Maarten (en voor 1010’10 in de Nederlandse Antillen) is niet altijd zo relatief laag geweest. Het was ruim tien jaar geleden nog 9 procent en eind jaren 80 bedroeg de officiële rente zelfs 11 procent.

De wettelijke rente wordt berekend op basis van de zogeheten ‘pledging rate’ (beleningsrente). De beleningsrente is het rentetarief waartegen commerciële banken bij de Centrale Bank tegen onderpand kredieten kunnen krijgen. Omdat de banken dit doen met een onder pand noemen ze dit ‘belenen’; lenen dus met een onderpand (overheidsobligaties, deposito’s bij de Centrale Bank).

Bij de beleningsrente worden vervolgens 2 procentpunten op geteld om de ‘official (legal) interest’ ofwel wettelijke rente vast te stellen. De wettelijke rente is tevens de rente die door het gerecht wordt gehanteerd bij het beslechten van juridische ge schillen.    Bedroeg de officiële rente be gin 2002 nog 9 procent (drie keer zoveel dus als nu), vanaf medio 2002 zette de daling van de wettelijke rente in naar eerst 7,75 procent. Daarna ging het snel verder omlaag. Tot 5,5 pro cent in januari 2003 en 4,5 pro cent vanaf juli dat jaar. Gevolgd door 4,25 procent begin 2004.

Toch volgde er een korte peri ode van een stijgende officiële rentevoet. In 2005 werd deze op getrokken naar 4,75 procent en naar 5,25 procent in de tweede helft van dat jaar.

Het jaar 2006 kende opnieuw tweemaal een verhoging, name lijk naar 6,25 en 7,25 procent. En in 2007 werd zelfs het niveau van 7,5 procent gehaald. Het jaar erop, 2008, volgde een forse daling tot zelfs 4,5 procent.

De wettelijke rente is vóór 2002 zeer lange tijd 9 procent geweest, namelijk vanaf 1988 bedroeg de rentevoet constant 9 procent. Toch was dat niet het hoogste niveau. Van januari tot en met juni 1987 stond de officiële rente op niet minder dan 11 procent. Zo blijkt uit een over zicht van de Centrale Bank dat teruggaat tot 1987.

Eerder werd bericht over de daling het afgelopen decennium van alle soorten commerciële rentepercentages. Het gaat dan om spaargelden, termijndeposito’s enerzijds (dus was consumenten ontvangen) en voor hypotheken en commerciële leningen en kredieten anderzijds (wat consumenten betalen).

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top