Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Centrale Bank Curaçao: Aanpak arbeidsmarkt en belastingdruk van belang voor Investeringsklimaat Curaçao

DINSDAG 30 JULI 2013, WILLEMSTAD – Het vertrouwen van investeerders is afgelopen jaar door verschillende factoren negatief beïnvloed, waaronder de frequente regeringswisselingen. Zo meent Centrale Bank-president Emsley Tromp.

Hij begint overigens met het noemen van ‘het trage economische herstel bij onze belangrijkste handelspartners, die de groei van de netto directe buitenlandse investeringen in de twee landen temperde’. Met beide landen doelt Tromp op Curaçao en Sint Maarten, die een monetaire unie vormen. ,,Verder hadden de frequente regeringswisselingen, het gebrek aan beleidsconsistentie en het onvermogen om de zwakheden in het investeringsklimaat van Curaçao en Sint Maarten aan te pakken, een negatieve invloed op het vertrouwen van investeerders.”

Tromp laat in verband met de presentatie van het jaarverslag 2012 van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) niet na om ‘zoals genoemd tijdens verschillende gelegenheden’, nog eens aandacht te vragen voor de ‘starheden in de arbeidsmarkt, de bureaucratie en de hoge belastingdruk’ als ‘de belangrijkste aandachtsgebieden van ons investeringsklimaat’. ,,Als deze zwakheden niet worden aangepakt, zal dit private investeringen ontmoedigenen kunnen wij geen hoger groeipad bereiken.”

In het geval van Curaçao moest de regering de precaire overheidsfinanciën aanpakken om te kunnen voldoen aan de eis van begrotingsevenwicht conform de afspraken in het kader van de schuldverlichting. ,,Er zijn al verschillende maatregelen genomen om de overheidsuitgaven terug te dringen”, vervolgt de CBCS-president. Op het gebied van de kosten van de gezondheidszorg is een basisverzekering ziektekosten geïntroduceerd. Om het tekort van het AOV-fonds te elimineren, is de pensioenleeftijd naar 65 jaar gegaan en zijn de premies voor zowel werkgevers als werknemers verhoogd. De overheidsinkomsten zijn onder meer verhoogd door een differentiatie van de omzetbelastingtarieven.

Tromp: ,,Echter, de onevenredige nadruk op het realiseren van begrotingsevenwicht is ten koste gegaan van de economische groei, resulterend in een krimp van de economie en toegenomen beperkingen op sociaal gebied.” Daarom moet de regering, meent de hoogste functionaris van de Centrale Bank, naast het aanpakken van de begrotingstekorten, zich gaan richten op het starten van investeringsprojecten die de economische groei weer opgang brengen en het faciliteren van private investeringsinitiatieven. Hier stond Tromp vorige week in zijn persconferentie vrij uitvoerig bij stil.

De recente stabiele rating van Curaçao door Standard & Poor’s vormt volgens hem ‘een welkome ondersteuning van deze strategie’. Curaçao en Sint Maarten hebben, in tegenstelling tot de meeste landen in de regio, geen hoge overheidsschuld. ,,Deze gunstige situatie is te danken aan de schuldverlichting die was overeengekomen als onderdeel van het ontmantelingproces van de Nederlandse Antillen. Echter, ondanks deze unieke situatie bleken de twee landen toch niet in staat een hoger groeipad te bereiken. Eén van de redenen hiervoor is dat de groei van de investeringen de laatste jaren is achtergebleven.”

Bron: Antilliaans Dagblad

[add this]

Share this page:
« Back
Back to Top