Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Centrale Bank Aruba houdt reële groei in 2013 op 2,6 procent

8 JULI 2013

Deflatie slaat in vierde kwartaal 2012 om in kleine inflatie

Oranjestad  – De Centrale Bank van Aruba (CBA) handhaaft in de jongste Economic Forecast Monitor het cijfer van de reële groei van de economie in 2013 op 2,6 procent. De nominale groei van het bruto binnenlands product (BBP) had en heeft de CBA nog steeds op 0,8 procent. De Arubaanse Centrale Bank houdt rekening met een deflatie van 1,5 procent dit jaar. De meeste recente prognose dateert van 26 juni. De vorige Economic Forecast Monitor was van mei dit jaar. Ten opzichte van mei heeft de CBA geen wijzigingen doorgevoerd ten aan zien van de economische groei perspectieven. Dat was eind april wel anders. Toen halveerde de financieel en monetaire toe zichthouder de eerder geprojecteerde reële groei van 5,1 procent tot 2,6 procent en bovendien hield de CBA een slag om de arm met de mededeling dat het cijfer later dit jaar eventueel nog verder naar beneden moet worden bijgesteld.

Een reële toename van het BBP met 2,6 procent is goed ten opzichte van de krimp van de Arubaanse economie met reëel 1,2 procent in 2012 (met en nominale negatieve economische groei van 0,2 procent). Het was de CBA zelf die tot en met het eerste kwartaal van 2013 in haar Economic Forecast Monitor uit ging van een prognose van 5,1 reële groei van het BBP. In een toelichting op de naar beneden bijgestelde prognose stelde de Centrale Bank dat per eind april ten opzichte van november 2012 een aanpassing nodig was, maar vertelde er niet bij dat de CBA zelf nog tot tenminste 27 maart rekende op 5,1 procent.

Daar maakte het kabinet van premier Mike Eman (AVP) gebruik van door medio april in perscommuniqués te melden dat de Arubaanse Centrale Bank een reële groei projecteerde van 5,1 pro cent. Wat opvalt aan de prognoses voor 2013 is dat de consumptie zich ‘normaal’ ontwikkelt met reële cijfers van +1,6 pro cent (particuliere consumptie) en +3,2 procent (publieke sec tor). Maar dat de investeringen erg achter blijven en zelfs afnemen vergeleken met 2012, na melijk met 6,8 procent (private investeringen) en zelfs 95,8 procent(overheidsinvesteringen).

Een jaar eerder, daalden de particuliere investeringen met  14,2 procent afgezet tegen 2011, terwijl de overheidsinvesteringen toen met +69,9 procent toe namen in vergelijking met het jaar ervoor. De export van goede ren en diensten staan geprojecteerd op een nominale stijging van +4,5 procent en een reële stijging van +3,6 procent. De import daalt in 2013 met 3,2 pro cent in reële termen.

De inflatie ontwikkelt zich dit jaar in omgekeerde richting. De CBA rekent met een deflatie. Over het eerste kwartaal van 2013 komt het inflatiecijfer uit op 3,4 procent. Voor de overige kwartalen gaat de prognose uit van respectievelijk 2,7 procent,  0,8 procent en +0,7 procent. Dus in de laatste drie maanden van 2013 zal weer sprake zijn van een ‘normale’ inflatie in plaats van deflatie.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top