Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bureau voor Openbare Gezondheidszorg raadt Surinaamse zwangeren eten van witte klei af

14/08/2013

Paramaribo – Sommige zwangere vrouwen eten kaolien oftewel pimba om misselijkheid te voorkomen. Daarnaast wordt de witte klei ook wel gebruikt om diarree te verhelpen. Echter, het gebruik hiervan wordt door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) vooral zwangere vrouwen afgeraden. Dit deed het hoofd van het centraal laboratorium, Jan Quik, tijdens het presenteren van een onderzoek naar Persistent Organic Pollutants oftewel Persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) in moedermelk in Suriname, gedaan in 2011. De presentatie was onderdeel van de afsluiting van de Borstvoedingsweek.

Quik merkt op dat de witte klei diverse schadelijke metaalstoffen in zich heeft die losgemaakt kunnen worden door maagzuur. Uit een eerder gepubliceerd onderzoek van het Medisch College van Georgia in 1999 is gebleken dat moeders die de witte klei aten in mindere mate de juiste voedingstoffen en calorieën konden opnemen. Wereldwijd gebruiken vooral creoolse vrouwen de grondstof.

Resultaten

Internationaal is in de afgelopen decennia het gebruik van chemicaliën explosief toegenomen waarvan sommigen niet afbreken en zich verspreiden over de hele aarde. Voeding kan door deze zogeheten POP’s gecontamineerd raken. Volgens de World Health Organization (WHO) zijn deze stoffen afzonderlijk in kleine concentraties aanwezig, maar kunnen samen tot een scala van negatieve gezondheidseffecten leiden. Enkele jaren terug is een onderzoeksproject geïnitieerd waarbij er wordt gemeten in hoeverre de mens wordt blootgesteld aan deze stoffen. Het monitoren van moedermelk is één van de beste manieren om het proces te volgen. “Dat wil niet zeggen dat borstvoeding niet goed is”, zegt Quik. Integendeel blijft die de beste voeding voor kinderen om de beste levenskwaliteit te hebben. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat Suriname in vergelijking met de regio op sommige punten na, meer schadelijke stoffen heeft die verspreid zijn in het milieu.

Problemen

Tijdens het onderzoek dat in Paramaribo en Wanica werd gehouden, is niet alles gegaan zoals men gehoopt heeft. Terwijl de WHO adviseert om melk van vijftig donoren te monitoren, heeft het onderzoeksteam slechts 36 vrouwen bereid gevonden mee te willen werken aan het onderzoek. Volgens Quik kan dit voornamelijk komen doordat de vrouwen na enkele weken niet meer enthousiast waren om borstvoeding af te staan. Daarnaast was de periode te kort om naar nog meer kandidaten te zoeken. De fondsen die men kreeg van UNDP rond april, moesten namelijk voor december van dat jaar al gebruikt worden.

Dataverzameling

Door het ratificeren van de Stockholm Conventie in 2004 heeft Suriname zich gecommitteerd aan het terugdringen van POP’s in het milieu. De studie heeft niet alleen als doel het terugdringen of elimineren van het vrijkomen van de giftige stoffen, maar ook om informatie te verschaffen over de gevolgen van POP’s voor de gezondheid. Dit onderzoek zal om de vier tot vijf jaren herhaald worden om een indicatie te geven van eventuele veranderingen. Het onderzoek is op basis van internationale richtlijnen en standaarden van de WHO uitgevoerd.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top