Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bouw nieuw Curaçaos overheidsgebouw in 2014

ZATERDAG, 14 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — De regering is voornemens om medio 2014 met de bouw te beginnen van een nieuw centraal gebouw, waarin alle kerndiensten van het land zullen worden ondergebracht. Dit staat vermeld in de Algemene Beschouwingen bij de concept-landsbegroting 2014, die eerder deze week naar de Staten is gestuurd. Voor de bouw van het project is een periode van twee jaar uitgetrokken.

De overheid is al geruime tijd bezig met plannen voor de bouw van een centraal gebouw voor kerndiensten van het eiland. In de Algemene Beschouwingen wordt gesteld dat zo’n centraal gebouw tot optimalisering van het overheidsapparaat zal leiden. Het zogenoemde centrale huisvestingsconcept zal dan wel moeten worden begeleid door het aanpassen van interne procedures en automatisering.

De regering gaat uit van forse besparingen door de realisering van centrale huisvesting. Dit zal moeten gebeuren door middel van een aantal aan elkaar verbonden gebouwen op één locatie. Grote voordelen op velerlei terreinen zijn ingecalculeerd, onder andere het kunnen beëindigen van huurcontracten, maar ook besparingen op nutsvoorzieningen, dienstauto’s, et cetera. De Raad van Ministers (RvM) heeft inmiddels het principebesluit genomen dat de nieuwbouw er zal komen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen, valt uit de Algemene Beschouwingen op te maken.

Als de bouw van het project in 2014 van start gaat, gaat de overheid ervan uit dat de gefaseerde oplevering in 2016 zal kunnen plaatsvinden. De overheid is voornemens om de geplande besparingen, die opgebracht zullen worden door het onderbrengen van verschillende diensten onder één dak, te versterken door de realisering van verdere implementatie van de centrale inkoop van diensten en producten voor de overheid.

Eerder dit jaar maakte Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) tijdens een persconferentie bekend dat er met de bouw van een een nieuw centraal overheidsgebouw een bedrag van 100 miljoen gulden gemoeid zal zijn. In het gebouw zullen ondersteunende diensten van de overheid worden ondergebracht, gaf hij indertijd aan, terwijl er in totaal zo’n 1500 ambtenaren onderdak zullen vinden. Qua besparingen ging de Financiën-minister er inderdaad van uit dat die rond de 30 tot 50 miljoen gulden zullen bedragen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top