Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaanse supermarkten berekenen ABB-voordeel niet door

18 juli 2013

KRALENDIJK – De consumentenbond Bonaire (Unkobon) doet een dringend beroep op het eilandelijk bestuur om concrete maatregelen te treffen zodat supermarkten de verlaging van de Algemeen Besteding Belasting (ABB) doorberekenen aan de consument.

Unkobon heeft het afgelopen half jaar twee keer het onderzoek ABB Monitor uitgevoerd. Nu blijkt dat tenminste 10 van de 13 onderzochte supermarkten nog steeds het voordeel van de lagere ABB onvoldoende doorberekenen.  Nog steeds worden er hogere prijzen gevraagd voor bepaalde producten. De prijsverlagingen moeten juist de consumenten die in precaire economisch-financiële situatie verkeren tegemoet komen.

In de periode tussen de waarnemingen in februari en de waarnemingen in juni is wel enige verbetering opgetreden, maar toch heeft geen enkele van de bezochte supermarkten het voordeel doorgevoerd in het volledige artikelenpakket (excl. groente en fruit)  waarvoor de ABB vrijstelling per 1 januari is verruimd. Bij supermarkt Warehouse werd tweederde van het onderzochte pakket met in prijs verlaagd. Bij de supermarkt Wing Cheung was dat 52% en bij Van den Tweel slechts 46%.

Met de ABB monitor heeft Unkobon onderzocht in hoeverre de winkels het ABB voordeel hebben doorgegeven aan de consument. Het is geen vergelijkend prijzenonderzoek, stelt Unkobon. Binnenkort komt Unkobon met een prijsmonitor, waarin de hoogte van de prijzen per supermarkt worden vergeleken.

Bron: NTR Caribisch Netwerk

Share this page:
« Back
Back to Top