Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaanse regeringspartij UPB wil aftreden gezaghebber

DINSDAG, 23 JULI 2013

Kralendijk — Het geduld van de Union Patriótiko Boneriano (UPB) met de gezaghebber is op. “In de eerst volgende Eilandsraadsvergadering zal er een definitieve beslissing vallen. Wij kunnen niet langer dulden dat Bonaire wordt benadeeld. Nederland is dan aan zet”, schrijft de voorzitter van de partij, Reginald ‘Yonchi’ Dortalina, in een persverklaring.

Dortalina: “Ons verzoek aan de gezaghebber om vrijwillig af te treden, is nog steeds van kracht. Als ze coûte que coûte een motie van wantrouwen wil, is dat haar beslissing.”

Volgens Dortalina is de UPB gedurende het conflict niet in de publiciteit getreden daarmee en is ook niet getracht om schade te berokkenen aan de gezaghebber. “Indien er in een huwelijk geen vertrouwen meer is, rest alleen nog maar een echtscheiding, hoe pijnlijk dit ook mag zijn. UPB wil nu scheiden, omdat zij vindt dat er geen ruimte meer is voor verzoening”, aldus Dortalina.

Het is de taak van de gezaghebber om een verbinder te zijn, om de eenheid te bewaren bij iedereen, zowel binnen het Bestuurscollege als in de Eilandsraad. Ook moet de gezaghebber steun bevorderen in de Eilandsraad voor het bestuursprogramma en zorgen voor een effectieve uitvoering van dit programma.

De factoren die kunnen leiden tot het ontslag van een gezaghebber liggen zowel op micro-, meso- en macroniveau, aldus Dortalina, die citeert uit een rapport van de Nederlandse overheid die dit in het kader van de staatkundige wijzigingen op 10-10-‘10, heeft laten opstellen. Daarin staat dat de gezaghebber de vaardigheid moet bezitten om te signaleren, te bezinnen en haar positie zodanig aan te passen, dat er eenheid is binnen het Bestuurscollege. In een collegiaal orgaan moet men kunnen communiceren, zonder zich achter anderen te hoeven verschuilen. De gezaghebber dient diplomatisch op te treden en gebalanceerde besluiten te nemen. De gezaghebber onthoudt zich van partijpolitiek en stapt niet eerst in de publiciteit, zonder vooraf te hebben overlegd met collega’s.

In het geval van deze gezaghebber, heeft zij bewezen oncollegiaal te zijn, aldus Dortalina. Zij heeft haar eigen agenda en leeft in haar eigen wereld. Solistisch optreden draagt niet bij aan eenheid, maar drukt alle goede intenties de bodem in. Het is zichtbaar dat zij niet onpartijdig is en partij kiest in de Eilandsraad, terwijl zij heel goed weet dat zij afhankelijk is van de meerderheid daarin. Ook in het Bestuurscollege zorgt zij voor onenigheid, door op te treden op grond van informatie door de oppositie aan haar verstrekt. Zij bemoeit zich ook regelmatig met terreinen van de gedeputeerden en zorgt zij ervoor, dat er constant fricties zijn in het bestuur.

Door te geloven dat achter elke boom een indiaan schuilgaat, wordt het bestuur lamgelegd. Elke dag dat Bonaire zonder bestuur zit, zorgt voor problemen voor het eiland, schrijft Dortalina.

Daarom is het moment aangebroken om te zorgen dat er weer bestuurd kan worden en daar gaat de UPB voor zorgen, aldus Dortalina.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top