Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaanse overheidsbedrijven sluiten 2012 af met beperkte winst

WOENSDAG, 14 AUGUSTUS 2013

KRALENDIJK — Alle overheidsbedrijven, behalve Selibon, hebben 2012 met een beperkte winst afgesloten. Selibon had een beperkt verlies van 56.000 dollar. Dat blijkt uit de jaarrekening 2012 die onlangs door de directeur van de Bonaire Holding Maatschappij, John Soliano, is aangeboden aan de enige aandeelhouder, Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

De jaarrekeningen zijn in ontvangst genomen door Gedeputeerde Burney el Hage, belast met de overheidsbedrijven. Hij bedankte het Holdingmanagement met de voortgang van het good corporate governance proces en voor het feit dat de bedrijven de beleidslijnen volgen om een controleerbare en handelbare situatie te garanderen in de bedrijven. Uit de jaarrekeningen blijkt verder dat alle bedrijven een stevige liquiditeitspositie hebben en dat zij zullen blijven investeren om de gemeenschap beter te kunnen dienen.

De bedrijven BHM, Telbo, Selibon, BOG en TCB hadden hun jaarrekening op tijd af en hebben die aangeboden aan de aandeelhouder van BHM. Het jaar 2012 was een jaar van veel veranderingen voor BHM, onder andere het feit dat BHM niet meer het beleid voert van Bonaire International Airport (BIA) en WEB NV. Daarnaast eiste onder meer verandering in het management een beleid gericht op de vermindering van onkosten maar ook op de controle hiervan.

Directeur John Soliano van Bonaire Holding Maatschappij (BHM) (r) en Gedeputeerde Burney el Hage, tijdens de overhandiging van de jaarrekeningen 2012 van de overheidsbedrijven aan de aandeelhouder, het OLB

Alleen de jaarrekening van Bonlab is nog niet af, maar die zal binnen enkele weken worden afgerond. Dit heeft meer tijd in beslag genomen, aangezien er veel moeite gedaan moest worden om opheldering te krijgen in het overmaken van goederen en schulden vanaf 2008, toen ADC Bonaire verliet, en de noodzakelijke correctie hiervan.

Het Management van BHM zegt ervan overtuigd te zijn, dat zij stappen heeft gezet in de verbetering van informatieverschaffing, maar vindt toch dat de jaarrekeningen eerder kunnen worden aangeboden. Daarvoor is het management druk doende om de noodzakelijke verbetering van de administratie in de verschillende bedrijven aan te brengen, zodat volgend jaar per 1 juni alle jaarrekeningen aan de aandeelhouder van BHM kunnen worden aangeboden. Het is voor het eerst dat alle bedrijven gelijk met de cijfers ook een jaarverslag hebben aangeboden dat een duidelijk beeld geeft van het beleid gevoerd in de verschillende bedrijven.

De bedrijven Telbo, BOG, TCB en BHM hebben het jaar 2012 afgesloten met een beperkte winst, van respectievelijk 70.000, 47.000, 45.000 en 49.000 dollar. Het bedrijf Selibon had een beperkt verlies van 56.000 dollar.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top