Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaanse Eilandsraad herstelt vertrouwen in gedeputeerden Kroon en El Hage

WOENSDAG, 11 SEPTEMBER 2013

KRALENDIJK — Gedeputeerden James ‘Pablo’ Kroon en Burney F. el Hage genieten het volste vertrouwen van de Eilandsraad. De raad heeft gisterenavond met een motie, die met vijf stemmen voor en twee tegen werd aangenomen, het vertrouwen in de gedeputeerden hersteld.

Een week eerder ondersteunde een kleine meerderheid bestaande uit Robert Beukenboom en Reynolds Oleana van de PDB en Benito Dirksz van de MBL, een motie van wantrouwen tegen beide gedeputeerden. Die vergadering werd gehouden, ondanks het verzoek om uitstel in verband met ziekte en afwezigheid van leden van de coalitie in verband met verblijf buiten het eiland. De oppositie zag haar kans schoon en heeft gebruik gemaakt van de ontstane situatie om de motie van wantrouwen toch door te voeren. De coalitie was echter van mening dat het besluit illegaal is genomen en heeft het vertrouwen in de gedeputeerden middels een motie weer hersteld.


Agendapunten afgevoer
d

Veel politieke gehakketak was er gisteravond over het voorstel om twee agendapunten die door de oppositie waren aangevraagd, af te voeren. Het ging daarbij om de besluitvorming rondom de Protestantse school en de sociaaleconomische toestand van het eiland. Fractievoorzitter van de UPB, Jeffrey Levenstone, achtte afvoering van die agendapunten noodzakelijk, omdat door de motie van vorige week er onduidelijkheid was over de positie van de twee gedeputeerden. Hij vond dat daarover eerst duidelijkheid moest komen. De oppositie was hier fel op tegen en noemde het besluit om door de oppositie aangevraagde agendapunten af te voeren, ondemocratisch. Een voorstel van PDB-voorman Robby Beukenboom, om dan maar eerst het herstel van het vertrouwen in de gedeputeerden te behandelen gisteravond en de twee agendapunten toch te laten staan, haalde het niet bij de stemming.


Vertrouwen herstel
d

In een reactie naar aanleiding van de vergadering zegt Levenstone dat niets illegaals is gebeurd in de vergadering. De gedeputeerden konden onmogelijk vragen beantwoorden van de raadsleden, omdat er onduidelijkheid heerste over hun status. Daarover moest er duidelijkheid komen. De oppositie heeft zelf voor de verwarring gezorgd, door misbruik te maken van de afwezigheid van coalitieleden en de motie van wantrouwen aan te nemen. Het argument van de voorzitter, dat de gedeputeerden geen ontslag hebben genomen, doet er niet toe, aldus Levenstone, omdat de Eilandsraad daarover niet is ingelicht. Zij beschikte uit ander hoofde, als voorzitter van het Bestuurscollege, over die informatie.

Bovendien was het debat over de Protestantse school geen inhoudelijk debat, maar slechts bedoeld om politiek te bedrijven en modder te gooien, net als het punt over de sociaal-economische ontwikkeling, aldus Levenstone.

Gedeputeerden Kroon en El Hage zijn in feite weer in functie hersteld, aldus Levenstone. El Hage is in Nederland om besprekingen te voeren over wijkverbeteringen, Rincon, Nort Saliña en Antriol. Hij beschuldigt de oppositie ervan dat zij dit wil dwarsbomen, net zoals zij tracht om het bezoek van het koninklijk paar te boycotten, door niet mee te werken aan de begrotingswijziging. Die was onder meer bedoeld om gelden vrij te maken, om aan de verplichtingen van het bezoek te voldoen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top