Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaanse Eilandsraad akkoord met tweede begrotingswijziging 2013

VRIJDAG, 27 SEPTEMBER 2013

KRALENDIJK — De meerderheid in de Eilandsraad heeft onlangs de tweede begrotingswijziging 2013 alsnog goedgekeurd. Dit agendapunt werd op verzoek van de coalitie UPB-Santana aan de agenda van de besluitvormende raad toegevoegd. De begrotingswijziging werd met vijf stemmen voor en twee tegen aangenomen. Slechts oppositieleden Robby Beukenboom (PDB) en Benito Dirksz (MBL) waren aanwezig op het moment van de stemming en stemden tegen.

Het was de tweede keer dat gestemd werd over de begrotingswijziging. Eerder deze maand heeft de oppositie handig van de afwezigheid van de coalitie gebruik gemaakt en de begroting met drie stemmen tegen en nul voor, weggestemd. Volgens de coalitie was die stemming illegaal.

Over de tweede stemming was wel het een en ander te doen. Nadat het voorstel tot wijziging van de begroting werd weggestemd door de oppositie, nam de coalitie in de volgende vergadering een motie aan, waarin werd verklaard dat de meerderheid wel akkoord ging met de wijzigingen. Bovendien werd in een andere motie een onderzoek gevraagd door een onafhankelijke instantie, naar de gang van zaken en de besluitvorming rondom de afwijzing van de voorgestelde begrotingswijziging.

De griffier tikte de coalitie op de vingers door erop te wijzen dat het vaststellen van een begrotingswijziging niet kan geschieden via een motie. De motie drukt slechts de wens uit van de Eilandsraad. Een verordening, bijvoorbeeld tot vaststelling van de begroting, dient via een raadsbesluit te geschieden. Daardoor werd het noodzakelijk om dit agendapunt opnieuw te behandelen in de raad.

De oppositie had vooral bezwaar tegen het feit dat de wijziging noodzakelijk was om de huur van een nieuw onderkomen en de verhuizing van de afdeling Burgerzaken daar naartoe mogelijk te maken. Volgens de oppositie gebeurt dit om eilandsraadlid Santana te vriend te houden, die voorheen eigenaar was van dit pand. Het pand is inmiddels verkocht en de huur zou zijn aangegaan om het raadslid een plezier te doen en de nieuwe eigenaar te belonen voor het uit de brand helpen van Santana. De verhuizing naar het nieuwe pand kost de gemeenschap 30.000 dollar extra aan huur per jaar, zo betoogde Benito Dirksz (MBL).

Jeffrey Levenstone, fractievoorzitter van de UPB, betoogde dat de wijzigingen noodzakelijk zijn om het herstel van dammen, transport voor de senioren uit Rincon en ontwikkelingsplannen voor de wijken en het Koninklijke bezoek in november aanstaande te financieren. Hij noemde het triest dat het zaken zijn waar de oppositie steeds het hardst om schreeuwt, die nu ineens worden weggestemd, alleen maar om het bestuur onmogelijk te maken.

Uiteindelijk werd het voorstel in stemming gebracht en is de begrotingswijziging met vier stemmen voor en twee tegen aangenomen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top