Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaire gewelddadiger in 2012

WOENSDAG, 26 JUNI 2013

KRALENDIJK — Het aantal geweldsdelicten op Bonaire is in 2012 nog meer gestegen, vergeleken met het jaar daarvoor, meldt het Jaarverslag 2012 van het Openbaar Ministerie, Parket Bonaire, St. Eustatius en Saba. Was dat percentage in 2011 36, vorig jaar steeg het naar 40. Wanneer de gewelddadige berovingen (atrako’s) worden meegerekend, komt het percentage uit op 43 en dat is gelijk aan de uitkomst in 2011.

Bijna de helft van de aangemelde zaken wordt dus bepaald door geweldsdelicten. Ook de toename van het aantal levensdelicten, van 4 naar 6 procent in 2012, is opvallend.

In 2012 werden 334 verdachten ingeschreven in het parketregister. Daarnaast werden er in het tijdelijk register (TR) 136 parketnummers geregistreerd voor DNA-aanvragen, projectmatige onderzoeken en de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden. In totaal dus 470 parketnummers. Het OM had vooral te maken met lopende, grotere onderzoeken, onderzoeken die veel werk met zich meebrachten. In 2011 werden er 401 parketnummers ingeschreven.

Te veel woninginbraken

Ondanks een daling in vergelijking met voorgaande jaren, constateert het OM dat het aantal (woning)inbraken nog steeds hoog is. Het OM schrijft die daling toe aan het werk van een projectgroep die is ingesteld om de enorme problematiek van woninginbraken te lijf te gaan. Die werkgroep bestaat uit het Openbaar Ministerie, politie en forensische opsporing. Het ‘Project Aanpak Woninginbraken’ behelst een structurele en multidisciplinaire benadering van de problematiek, die op de langere termijn de gewenste resultaten moest gaan opleveren. Het project regelt een reeks van samenhangende acties die in de bestrijding van woninginbraken tot een hoger oplossingspercentage moet leiden. Het betreft de DNA-verzameling, het Plaats Delict-management, de kwaliteit van de aangifte, de dossiervorming en de tactische opschaling.=

Jeugdige verdachten

Niet alleen steeg het aantal jeugdige verdachten in 2012, minderjarigen op Bonaire worden ook gewelddadiger. Hun aandeel in geweldsdelicten steeg vorig jaar verder naar 10 procent. Dat was in 2010 nog 3 procent en in 2011 9 procent.

Er waren minder verdachten van zedenmisdrijven vergeleken met het jaar daarvoor. Het aantal verdachten is licht gedaald van 23 in 2011 naar 21 verdachten in 2012.

Het OM waarschuwt dat het percentage vuurwapendelicten, slechts 2, misleidend is. Er waren gevallen van vuurwapengeweld, zelfs met dodelijke afloop en (zwaar)gewonden. Deze zaken werden echter ingeschreven als levensdelict/geweldsdelict.

Overvolle zittingen

2012 was een druk jaar voor de magistraat. De zittingen waren het afgelopen jaar steeds volledig gevuld en regelmatig overvol. Er werden 295 verdachten voorgeleid, 53 meer dan in 2011.

Er is conform afspraken inzake planning & control, een zittingsconvenant gesloten tussen het OM BES en het Gerecht in eerste aanleg BES. Daarin zijn onder meer afspraken verwoord over het zittingsrooster, de zittingslijst en de aanlevering van strafdossiers.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top