Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Binnen 2 jaar algemene ziekteverzekering op Curacao

VRIJDAG, 13 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — Binnen uiterlijk twee jaar moet de algemene ziektekostenverzekering op tafel liggen. Dat zei minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) gisteren tijdens de persconferentie van de Raad van Ministers.

De nieuwe wet zal in tegenstelling tot de basisverzekering ziektekosten (bvz) geen financiële maatregel zijn maar een instrument naar een betere volksgezondheid. De bvz is in februari ingevoerd. De minister heeft bij de invoering al aangegeven dat de wet niet ideaal is. Een serie aan reparaties van de wet is al bekend. Zo is de vergoeding voor bril en tandartskosten voor personen met een smalle beurs en gepensioneerden met een inkomen tot 3500 gulden daarin opgenomen. Hetzelfde geldt voor het niet-spoedeisende patiëntentransport en babymelk voor gezinnen met een laag inkomen. Het ministerie van Gezondheid wil ook gepensioneerden tegemoet komen door de premie van 10 procent te verlagen. Om dit te kunnen realiseren werkt het ministerie aan een voorstel dat meer fondsen moet genereren zodat het premiepercentage naar beneden kan. Volgens Whiteman is dit geen gemakkelijke klus.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top