Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bijzondere Belasting Verblijf voor toeristen op Aruba sinds gisteren officieel een feit

VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2013, ORA NJESTAD – Sinds gisteren moeten toeristen op Aruba Bijzondere Belasting Verblijf (BBV) betalen. Het geld is bedoeld voor het schoonhouden van de toeristische regio’s, voor milieubescherming en voor duurzame projecten. De verwachting is dat de BBV nog dit jaar een bedrag van 6,7 miljoen florin gaat opleveren.

Minister Mike de Meza van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie heeft gekozen voor het extra belasten van toeristen en het ontzien van de lokale bevolking. ,,Evenals de toeristenheffing op all-inclusive en de logeerbelasting komt ook dit geld het toerisme direct ten goede”.

Voor hotelgasten bedraagt de BBV drie dollar per nacht. Toeristen die een week in een timeshare-appartement verblijven, betalen tien dollar als dat een studio is en vijftien dollar voor een appartement met een slaapkamer. Voor grotere accommodaties geldt een tarief van 25 dollar. Ook particulieren die een kamer, een appartement of een woning verhuren voor toeristisch verblijf moeten rekening houden met deze bestemmingsbelasting.

De verhuurder is verplicht het geld te factureren, te innen en af te dragen aan de Belastingdienst. Dat laatste moet maandelijks, voor de vijftiende, conform de procedure rond de omzetbelasting (bbo).  Lokale inwoners die een weekendje in een hotel verblijven of gebruik maken van hun timeshare, zijn vrijgesteld van de BBV. ,,Dat geldt voor een ieder die staat ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand van Aruba”, zo legt de woordvoerder van de Belastingsdienst, Meverly Romano, uit. Ze verwacht niet dat hotels uittreksels van de Burgerlijke Stand gaan eisen. ,,Er wordt in de praktijk soepel mee omgegaan, een geldig identiteitsbewijs volstaat.” De Belastingsdienst heeft de handen vol aan de invoering van de nieuwe belasting. ,,We hebben pakketten gemaakt voor alle klanten waarvan we weten dat ze verblijfsaccommodaties verhuren aan toeristen. In zo’n pakket zitten alle formulieren en een toelichting op de wet en regels.” De pakketten worden binnenkort verstuurd. ,,Wie geen pakket ontvangt, maar wel inhoudingsplichtig is moet zich komen inschrijven bij ons. Dat moet voor 1 oktober, anders val len er boetes”, waarschuwt Romano.

Aan de invoering is een besluitvormingsproces van een jaar voorafgegaan. Een jaar geleden vormde herziening van belastingen op een manier waardoor ook een goed investeringsklimaat wordt bevorderd, onderwerp van de discussies in de Sociale Dialoog. Daaruit werd een commissie van deskundigen benoemd die met doorgerekende voorstellen kwam. De BBV was een van de voorstellen. De meeste andere zijn terug te vinden in het pakket begunstigend beleid dat onlangs door de minister van Financiën werd gepubliceerd.

De vraag rijst echter wel of de Belastingdienst het werk aan kan. Nu al is er een enorme achterstand in de afhandeling van fiscale dossiers. Een nieuwe belasting erbij  – waar elke maand veel werk aan vastzit – zal de organisatie nog zwaarder belasten. Daarbij komt ook de controle, met name bij particulieren die een appartement verhuren.  Volgens Romano beschikt de dienst over controlemedewerkers die bij mensen thuis kunnen gaan kijken naar de situatie en zal alles gladjes verlopen.

Bron: Antilliaans Dagblad

[add this]

Share this page:
« Back
Back to Top