Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bijna 14 procent van de Curaçaose bevolking bejaard

27 AUGUST 2013

Willemstad – Waar in 1960 het aantal personen van 65 jaar en ouder 4,3 procent van de bevolking uitmaakte, is dit percentage in 2011 gestegen tot 13,8 procent.

,,Maar, een groeiende levensverwachting wil niet per definitie zeggen dat de 65-plussers in de bevolking in goede gezondheid zijn. Integendeel zelfs, een toename van de levensverwachting gaat gepaard met een toename van het aantal personen met (functionele) beperkingen in de bevolking. Dit geldt zeker voor landen die vergrijzen, zoals Curaçao”, zo staat in het rapport van de Nationale Gezondheidsenquête (NGE) 2013.

Omdat het vóórkomen van functionele beperkingen toeneemt met de leeftijd, is het van belang om inzicht te krijgen in de aard en mate van deze beperkingen. Functionele beperkingen hebben betrekking op basis- activiteiten zoals zien, horen, mobiliteit en dagelijkse activiteiten zoals het kauwen van hard voedsel of het oppakken van kleine voorwerpen. Want, zo wordt geconstateerd: ,,De aanwezigheid van functionele beperkingen speelt een belangrijke rol in de mate van zelfredzaamheid van ouderen. Bij (ernstige) meervoudige beperkingen groeit namelijk de behoefte aan hulp bij het uitvoeren van basisactiviteiten, zoals de behoefte aan thuiszorg”

De resultaten van de NGE 2013 geven overigens een onderschatting van het feitelijk voorkomen van functionele beperkingen onder de bevolking omdat personen die al in een tehuis zijn opgenomen niet in het onderzoek zijn opgenomen.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top