Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bestuur Gemeenschappelijk Hof van Justitie staat open voor klachten

16 SEPTEMBER 2013

Willemstad – Iedereen die een klacht over het Gerecht in Eerste Aanleg of het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft, kan nu een klacht indienen. Sinds kort is er een klachtenregeling opgesteld.  Dat meldt het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De klacht kan ingediend worden bij het bestuur van het hof.  ,,Dit kan bijvoorbeeld wanneer iemand zich niet correct door het gerecht of het hof behandeld voelt of te lang heeft moeten wachten op beantwoording van een brief. Niet kan worden geklaagd over de inhoud en motivering van beslissingen van rechters of over de totstandkoming van die beslissingen”, zo laat het hof weten.

De klachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. In dat laatste geval stelt een medewerker van het hof de klacht op schrift en wordt deze ter ondertekening aan de klager voorgelegd. De klacht kan worden ingediend in het Nederlands, Papiaments, Engels of Spaans. Ingeval iemand een klacht in een andere taal wil indienen, moet deze persoon zelf zorg dragen voor de vertaling.

,,Het bestuur van het hof handelt een klacht doorgaans af binnen zes weken. Afhankelijk van de aard van de in de klacht omschreven gedraging, kan het bestuur tevens advies vragen aan een klachtadviescommissie. In dergelijke gevallen handelt het bestuur de klacht af binnen tien weken. Tevens hebben klagers en degene over wie de klacht is ingediend het recht te worden gehoord”, zo stelt het hof.

Als een klacht al eerder is in- gediend en afgehandeld, is het hof niet verplicht de klacht op- nieuw in behandeling te nemen. Ook wanneer de klacht gaat over een gedraging die zich langer dan een jaar tevoren heeft voorgedaan, hoeft het hof de klacht niet te behandelen. Als er een opsporingsonderzoek of vervolging is ingesteld naar de gedraging waarover iemand een klacht heeft, hoeft het hof ook dan de klacht niet aan te nemen.  De klachtenregeling is te vin- den op de website van het hof.

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top