Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bestaansminimum blijft dalen op Aruba

WOENSDAG, 11 SEPTEMBER 2013

ORANJESTAD — Het bestaansminimum voor een gemiddeld gezin blijft afnemen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het bestaansminimum is het bedrag dat minimaal nodig is om van te leven. Voor een gezin van twee volwassenen en twee kinderen in de leeftijd tussen 0-14 jaar daalde dat bedrag vorig maand met 77 florin in vergelijking met augustus vorig jaar naar 4271 florin. Een alleenstaande had in augustus 2034 florin nodig en ook dat is lager (37 florin) dan wat die nodig had in augustus vorig jaar. In juli daalde de bestaansminimum nog meer met 174 florin ten opzichte van juli 2012 voor een gezin en 83 florin voor een alleenstaande.

Het CBS heeft gisteren de laatste cijfers over de prijzen voor consumentengoederen en -diensten gepubliceerd, die zijn van augustus. Daaruit blijkt dat de consumentprijsindex (CPI) al maanden rond de 177 blijf schommelen. Vorig maand was deze exact 177,50 en dat is een lichte stijging van 0,1 procent ten opzichte van juli. In de eerste acht maanden van dit jaar stegen de prijzen overigens met 0,6 procent. Toch is er nog steeds sprake van een deflatie van 3 procent.

In augustus werden vooral transport (1 procent) en voedsel/niet-alcoholische dranken duurder. De prijzen hiervoor waren juist in de maand ervoor nog licht gedaald. In augustus daalden met name de prijzen voor kleding (-1,4 procent) alsook de producten en diensten in de prijzencategorie Recreatie en Cultuur (-0,5 procent).Tot deze laatste categorie behoort audiovisueel en informatieverwerkend apparatuur dat 2,8 procent gemiddeld goedkoper werd. En hieronder vallen ook de prijzen voor producten en diensten die te maken hebben met tuinen en huisdieren (-1,5 procent goedkoper).

De energieprijzen blijven net als de vorige maanden dalen, zo blijkt uit de energie-index. Het gaat om de prijzen voor stroom, water, benzine en diesel en die namen af met 13 procent, wat 23,9 procentpunt lager is dat de prijsontwikkeling in deze periode vorig jaar. In augustus moesten consumenten wel meer betalen voor benzine (4,6 procent) en voor diesel (3,3 procent), terwijl in juli de prijzen hiervoor nog waren gedaald.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top