Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Besparing medicijnkosten van bijna 20 miljoen gulden haalbaar dit jaar op Curaçao

18 SEPTEMBER 2013

Willemstad – De minister van Economische Zaken, Stanley Palm (PAIS) en de minister van Algemene Zaken, Ivar Asjes (PS), zijn positief gestemd over het behalen van een besparing op medicijnen van 19,6 miljoen gulden dit jaar. Dit blijkt uit de toelichting bij de Ministeriële regeling met betrekking tot de wijziging van de maximumprijzen van geneesmiddelen, die op 25 juli in het publicatieblad officieel is afgekondigd. In de toelichting staat: ,,Conform de realisatiecijfers tot en met april van dit jaar zijn de kosten geneesmiddelen gedaald met circa 17 procent of wel circa 8 miljoen ten opzichte van de realisatiecijfers tot en met april 2012. Indien deze trend zich voortzet zal de beoogde besparing voor dit jaar van 19,6 miljoengulden ruimschoots worden gehaald.”

De nieuwe geneesmiddelenlijst werd officieel gepubliceerd in het publicatieblad met daarin de aangepaste maximumprijzen van geneesmiddelen. ,,Met de (oude, red.) regeling maximum- prijzen geneesmiddelen juli 2012 is primair beoogd een besparing voor de publieke verzekeraars van 19,6 miljoen gulden op jaarbasis te bereiken. De huidige wijzigingen in de bijlage betreffen met name het toevoegen van (nieuwe) geneesmiddelen, waarbij de maximale prijs is berekend op grond van de werkelijke af-fabrieksprijs van de importeur”, zo wordt nader uitgelegd in de toelichting bij de Ministeriële regeling.

De af-fabrieksprijs is anders dan de om- gerekende prijs door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die op veel geneesmiddelen gehanteerd wordt.   De aanpassingen zijn ingegeven door een aantal verzoeken die gedaan zijn door importeurs van geneesmiddelen bij het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) om de maxi- male prijzen bij te stellen. Dit is nu dus officieel gebeurd met de afkondiging in het publicatieblad.

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top