Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

RvA: ‘Beoordelen realiteitsgehalte Arubaanse begroting moeilijk’

DONDERDAG, 01 DECEMBER 2011

ORANJESTAD — De Raad van Advies (RvA) heeft opnieuw kritiek geuit over het realiteitsgehalte van de begroting van de overheid. De Raad vraagt zich bovendien af of het financieel kader van de regering om het begrotingstekort in zes jaar terug te brengen naar nul, haalbaar is. Temeer omdat voor het komende jaar de regering ook een hogere economische groei verwacht dan de Centrale Bank van Aruba raamt.

De begroting van 2012 moet nog door het parlement worden goedgekeurd. De behandeling ervan staat gepland op 21 en 22 december. Daarbij moet de Staten zich ook nog buigen over de aanvullende begroting die door de regering is ingediend over 2011. Van de begroting van dit jaar, vond de RvA het ook al moeilijk om te zeggen of die realistisch is. Een van de belangrijke toetsingselementen zijn de jaarrekeningen, maar die heeft geen enkele regering tot nu toe laten opstellen en ingediend bij het parlement. Op dit moment is er wel een grote inhaalslag bezig waarbij de afspraak is dat volgend jaar alle jaarrekeningen aan de Staten worden aangeboden en vervolgens afgehandeld.

Toch voert de Raad ook andere zaken aan waaruit hij moeilijk een oordeel kan geven over de begroting van komend jaar. Zoals dus de economische groei waar de regering van uitgaat. Amigoe publiceerde daar al eerder over dat de regering uitgaat van 8,2 procent nominale groei terwijl de Centrale Bank 6,4 procent hanteert. Op basis van haar eigen groeicijfer berekent de regering ook de verwachte belastingopbrengsten voor volgend jaar en daarmee dus wat ze kan uitgeven. Het groeicijfer van 8,2 procent is ook gebruikt om het bbp te berekenen. De Raad vraagt zich af hoe de regering aan het groeicijfer komt, aangezien die van de Centrale Bank dus lager is, en of de hieruit afgeleide hoogte van het bbp 2012 en de belastingopbrengsten ‘wel realistisch’ zijn. Wordt het groeicijfer van de Bank aangehouden, dan zullen het exploitatietekort en de financieringsbehoefte – bij ongewijzigd beleid- hoger uitvallen.

Dat zal ook gevolgen hebben, aldus de Raad, voor het financieel kader die de regering met het parlement heeft afgesproken om de begroting in 2016 in balans te hebben. Volgend jaar zou volgens dat kader het begrotingstekort 4,5 procent van het bbp moeten zijn. In de begroting voor 2012 laten de cijfers echter zien, op grond ook van het door de regering gebruikte economisch groeicijfer van 8,2 procent, dat het tekort 5,2 procent bbp zal bedragen, aldus de Raad. Dat tekort zal echter ook nog hoger zijn als het groeicijfer van de Centrale Bank wordt gehanteerd. Daarbij verwacht kredietbeoordelaar Fitch Ratings voor de periode 2011-2013 hogere begrotingstekorten voor Aruba dan is gesteld door de regering.

Share this page:
« Back
Back to Top