Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Beleving corruptie lager dan werkelijke situatie in Suriname

09/07/2013

PARAMARIBO – Hoewel er nagenoeg niets ondernomen is om corruptie in Suriname in te dammen, is de beleving van omkooppraktijken in de afgelopen twee jaar afgenomen. Het Americas Barometer 2012, een breed vergelijkend onderzoek naar de publieke opinie van burgers in 26 landen in Noord-, Zuid-, Centraal-Amerika en het Caribisch Gebied, heeft de mening over corruptie gemeten. In Suriname is de beleving van corruptie het laagst in vergelijking met de andere landen.

‘Dit is opmerkelijk, omdat er vaak corruptieschandalen zijn’, aldus het rapport.

De perceptie van corruptie is vastgesteld met de vraag; ‘Op basis van jouw ervaringen of wat je hebt gehoord, is corruptie bij overheidsambtenaren: (1) heel normaal (2) normaal (3) niet normaal (4) helemaal niet normaal’. Het onderzoek vergelijkt een breed scala van onderwerpen zoals vertrouwen in instituten en het kiessysteem van deelnemende landen. In Suriname is de dataverzameling uitgevoerd door de Stichting Wetenschappelijke Informatie. Jack Menke, Marten Schalkwijk en Jaïr Schalkwijk schreven mee aan het rapport voor Suriname. Hoewel corruptie in Suriname wijd verspreid is, zijn percepties ervan laag, stelden onderzoekers vast. Een mogelijke verklaring die hiervoor gegeven wordt, is dat het zo veelvuldig voorkomt dat mensen ‘kleine dingen’ zoals het krijgen van een baan of een stuk land door omkooppraktijken niet meer als corruptie beschouwen. “Het is ook een beetje cultuur geworden”, zegt Menke hierover. Overigens merkt hij op dat dit niet alleen het geval is voor Suriname.

Werkelijke corruptie

In tegenstelling tot de dalende perceptie van corruptie tussen 2010 en 2012, bleef het aantal respondenten dat daadwerkelijk slachtoffer van corruptie werd, gelijk; 11,8 procent in 2010 en 11,9 procent in 2012. Dus terwijl er een verbetering is van de beleving van corruptie, is dit niet het geval voor de werkelijke corruptie-incidenten. Het daadwerkelijke slachtoffer zijn van corruptie, is vastgesteld aan de hand van de vraag: ‘Heeft iemand in de afgelopen twaalf maanden je gevraagd steekpenningen te betalen aan: a) politieman; b) overheidsambtenaar; c) willekeurig document bijvoorbeeld een vergunning; d) jou werkomgeving/werk e) rechtszaak; f) hospitaal/kliniek; en / of g) school?’. In de meeste landen is de perceptie van corruptie veel hoger dan wat men feitelijk heeft ervaren. De landen met zeer hoge percentages voor slachtoffers van corruptie zijn Haïti, Bolivia, en Ecuador.

Bij het aantreden van de huidige regering, verklaarde president Desi Bouterse een kruistocht tegen corruptie te starten. Sindsdien is de perceptie van corruptie gedaald. ‘We weten niet waarom dit het geval is, omdat er geen grote verschillen zijn tussen werkelijke corruptie toen en nu, noch is er in de afgelopen jaren een campagne tegen corruptie gevoerd’, aldus het rapport ‘The Political Culture of Democracy in Suriname and in the Americas, 2012: Towards Equality of Opportunity’, dat op 17 juli officieel in Suriname wordt gepresenteerd.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top